Cấu trúc not only…but also ôn tập công thức và 3 mẹo phân biệt giúp bạn 

Cấu trúc not only…but also được sử dụng để kết hợp hai thành phần tương đồng trong câu, thường là hai mệnh đề. Cấu trúc này thể hiện rằng không chỉ một điều gì đó xảy ra, mà còn có một điều khác xảy ra cùng lúc. Cấu trúc “not only…but also” giúp làm nổi bật các thông tin quan trọng trong câu và tạo ra hiệu ứng tăng tính thuyết phục của câu.Hãy cùng Tân Đại Dương ôn nào !

Cấu trúc “not only…but also” trong ngữ pháp tiếng Anh 

cấu trúc Not Only
cấu trúc Not Only

Cấu trúc “not only…but also” là một cấu trúc phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh. Nó được sử dụng để kết hợp hai thành phần tương đồng trong câu, thường là hai mệnh đề. Cấu trúc này thể hiện rằng không chỉ một điều gì đó xảy ra, mà còn có một điều khác xảy ra cùng lúc.

Cấu trúc “not only…but also” có thể được sử dụng với nhiều loại từ khác nhau, bao gồm danh từ, động từ và tính từ.

Loại từCông thứcVí dụ
Danh từNot only + Be/V + N, but also + Be/V + NNot only is she intelligent, but she is also kind.

(Cô ấy không chỉ thông minh, mà còn tốt bụng.)
Động từNot only + Aux + V, but also + Aux + VNot only did he study for the exam, but he also reviewed his notes. 

(Anh ấy không chỉ học cho kỳ thi, mà còn xem lại các ghi chú của mình.) 
Tính từNot only + Be + Adj, but also + Be + AdjNot only is the food delicious, but the service is also excellent.

 (Món ăn không chỉ ngon, mà dịch vụ cũng tuyệt vời.) 

Ví dụ :

 • Not only did she win the race, but she also broke the record. 

(Cô ấy không chỉ giành chiến thắng trong cuộc đua, mà còn phá vỡ kỷ lục.)

 • The company not only offers a good salary, but also provides excellent benefits.

(Công ty không chỉ cung cấp một mức lương tốt, mà còn cung cấp các phúc lợi tuyệt vời.)

 • The movie not only has great special effects, but also features an all-star cast.

(Bộ phim không chỉ có hiệu ứng đặc biệt tuyệt vời, mà còn có sự tham gia của một dàn diễn viên nổi tiếng.)

Cấu trúc “Not Only…. But Also”  đảo ngữ trong ngữ pháp tiếng Anh

cấu trúc Not Only
Cấu trúc Not Only đảo ngữ
But + auxiliary verb + subject + verb + not only + adverb/noun phrase.

Khi sử dụng cấu trúc “Not Only…But Also” trong câu, ta cũng có thể sử dụng cấu trúc đảo ngữ để câu trở nên chính xác và trơn tru hơn.Ví dụ :

 • But for exceeding all expectations, not only did she finish the project ahead of schedule.

(Nhưng vượt quá mọi sự mong đợi, cô không những hoàn thành dự án trước thời hạn.)

 • But for its excellent service, not only is the restaurant famous for its delicious food.

(Nhưng nhờ dịch vụ tuyệt vời, nhà hàng không chỉ nổi tiếng với những món ăn ngon.)

 • But for setting a new world record in the process, not only did he win the championship.

(Nhưng với việc lập kỷ lục thế giới mới trong quá trình này, anh ấy không chỉ giành được chức vô địch.)

 • But for getting the highest score in the class, not only did she pass the test.

(Nhưng để đạt được điểm cao nhất lớp, cô ấy không những đã vượt qua bài kiểm tra.)

 • But for his talent as a musician, not only is he a great teacher.

(Nhưng với tài năng là một nhạc sĩ, ông không chỉ là một người thầy vĩ đại.)

Lưu ý rằng trợ động từ phải phù hợp với chủ ngữ của câu. Nếu chủ ngữ là “he”, “she”, “it”, ta sử dụng “does”, “is”, “has” làm trợ động từ. Nếu chủ ngữ là “they”, “we”, “you”, ta sử dụng “do”, “are”, “have” làm trợ động từ.Sử dụng cấu trúc đảo ngữ này giúp cho văn phong của bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Cấu trúc “Not Only…. But Also” đảo ngữ với động từ khuyết thiếu trong ngữ pháp tiếng Anh

cấu trúc Not Only
Auxiliary verb + subject + not only + adverb/noun phrase, but also + missing verb.

Khi sử dụng động từ khuyết thiếu (còn được gọi là “elliptical verbs”) trong câu, ta có thể sử dụng cấu trúc đảo ngữ để câu trở nên chính xác và trơn tru hơn. Ví dụ:

 • She can speak not only English, but also French.

=> Not only can she speak English, but she can also speak French.

 • He has visited not only Japan, but also South Korea.

=> Not only has he visited Japan, but he has also visited South Korea.

Lưu ý rằng auxiliary verb phải phù hợp với chủ ngữ của câu. Nếu chủ ngữ là “he”, “she”, “it”, ta sử dụng “does”, “is”, “has” làm auxiliary verb. Nếu chủ ngữ là “they”, “we”, “you”, ta sử dụng “do”, “are”, “have” làm auxiliary verb.

Sử dụng cấu trúc đảo ngữ này giúp tăng tính linh hoạt và sự đa dạng cho cách sử dụng của câu, giúp cho văn phong trở nên phong phú và thú vị hơn.

Cấu trúc “Not Only…. But Also” đảo ngữ với động từ thường trong ngữ pháp tiếng Anh

cấu trúc Not Only
Cấu trúc Not Only đảo ngữ với động từ thường
Subject + have/has/had + not only + adverb/noun phrase, but also + V-ed

Khi sử dụng động từ thường (regular verbs) trong câu, ta cũng có thể sử dụng cấu trúc đảo ngữ để câu trở nên chính xác và trơn tru hơn. Ví dụ:

 • She has not only read the book, but also watched the movie.
 • => Not only has she read the book, but she has also watched the movie.
 • They had not only visited Paris, but also explored the countryside.

=> Not only had they visited Paris, but they had also explored the countryside.

Lưu ý rằng nếu chủ ngữ là “they”, ta sử dụng “have” làm động từ trợ động từ. Nếu chủ ngữ là “he”, “she”, “it”, ta sử dụng “has”. Nếu chủ ngữ là “I”, “you”, “we”, “they”, ta sử dụng “have”.Sử dụng cấu trúc đảo ngữ này giúp cho văn phong của bạn trở nên phong phú và đa dạng hơn.

lưu ý các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc Not only … but also

cấu trúc Not Only
Các lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc

Dưới đây là một số lỗi thường gặp khi sử dụng cấu trúc “Not only…but also”:

1. Sai vị trí của “not only” và “but also”: Nếu không đặt đúng vị trí của “not only” và “but also”, câu sẽ không rõ ràng và khó hiểu. Vị trí đúng của “not only” là trước phó từ hoặc cụm danh từ, và “but also” phải đứng ngay sau “not only”.

 • Not only she is a talented singer, but also a skilled dancer.(Sai)
 • Not only is she a talented singer, but she is also a skilled dancer.(Đúng)

2. Không sử dụng động từ phù hợp: Khi sử dụng cấu trúc “Not only…but also”, động từ phải phù hợp với chủ ngữ và trợ động từ. Nếu chủ ngữ là “he”, “she”, “it”, ta sử dụng “does”, “is”, “has” làm trợ động từ. Nếu chủ ngữ là “they”, “we”, “you”, ta sử dụng “do”, “are”, “have” làm trợ động từ.

 • Not only they enjoys playing basketball, but also swimming.(Sai)
 • Not only do they enjoy playing basketball, but they also enjoy swimming.(Đúng)

3. Thiếu trợ động từ: Khi sử dụng cấu trúc này, ta phải sử dụng trợ động từ phù hợp để câu trở nên hoàn chỉnh. Nếu thiếu trợ động từ, câu sẽ không rõ ràng và khó hiểu.

 • Not only he studied hard for the exam, but also prepared well.(Sai)
 • Not only did he study hard for the exam, but he also prepared well.(Đúng)

Lưu ý rằng để tránh các lỗi này, ta cần phải kiểm tra lại câu sau khi đã viết xong để đảm bảo rằng cấu trúc được sử dụng đúng và câu được viết một cách chính xác và rõ ràng.

Phân biệt những cấu trúc khác so với cấu trúc should trong ngữ pháp tiếng Anh

Cấu trúc Both…and và cấu trúc Not Only…But Also

cấu trúc Not Only
Cấu trúc Both
Both + noun (or pronoun) + and + noun (or pronoun) + verb.

“Cấu trúc Both…and” và “Cấu trúc Not Only…But Also” đều được sử dụng để kết hợp hai ý tưởng hoặc hai mệnh đề trong một câu.Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai cấu trúc này là “Cấu trúc Both…and” thể hiện sự kết hợp giữa hai ý tưởng hoặc hai mệnh đề có cùng tính chất, trong khi “Cấu trúc Not Only…But Also” thể hiện sự kết hợp giữa hai ý tưởng hoặc hai mệnh đề có tính chất khác nhau.

Ví dụ của “Cấu trúc Both…and”:

 • I both like to read books and watch movies. 
 • (Tôi vừa thích đọc sách vừa thích xem phim.)
 • She is both intelligent and hardworking.

(Cô ấy vừa thông minh vừa chăm chỉ.)

Ví dụ về “Cấu trúc Not Only…But Also”:

 • Not only does he speak English fluently, but he also speaks French. 

(Anh ta không chỉ nói tiếng Anh lưu loát mà còn nói được tiếng Pháp.)

 • She is not only beautiful but also kind-hearted.

(Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có trái tim nhân hậu.)

Lưu ý rằng, khi sử dụng cấu trúc “Not Only…But Also”, thì “Not Only” phải được đặt ở đầu câu và theo sau là mệnh đề có tính chất khác, còn “But Also” được sử dụng để bổ sung ý tưởng hoặc mệnh đề thứ hai.

Cấu trúc As well as và cấu trúc Not Only…But Also

cấu trúc Not Only
Cấu trúc As well as
Noun (or pronoun) + as well as + noun (or pronoun) + verb.

Cấu trúc As well as và Cấu trúc Not Only…But Also đều được sử dụng để kết hợp hai ý tưởng hoặc hai mệnh đề trong một câu.Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai cấu trúc này là “Cấu trúc As well as” thể hiện sự bổ sung hoặc sự kết hợp giữa hai yếu tố có tính chất tương đương, trong khi “Cấu trúc Not Only…But Also” thể hiện sự kết hợp giữa hai yếu tố có tính chất khác nhau.

Ví dụ về “Cấu trúc As well as”:

 • She speaks English as well as French. 

(Cô ấy nói được cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp.)

 • He is good at both cooking as well as baking. 

(Anh ta giỏi nấu ăn và làm bánh.)

Ví dụ về “Cấu trúc Not Only…But Also”:

 • Not only does he speak English fluently, but he also speaks French. 

(Anh ta không chỉ nói tiếng Anh lưu loát mà còn nói được tiếng Pháp.)

 • She is not only beautiful but also kind-hearted. 

(Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có trái tim nhân hậu.)

Lưu ý rằng, khi sử dụng cấu trúc “As well as”, thì “As well as” được sử dụng để bổ sung ý tưởng hoặc mệnh đề thứ hai, còn “Not Only” phải được đặt ở đầu câu và theo sau là mệnh đề có tính chất khác, còn “But Also” được sử dụng để bổ sung ý tưởng hoặc mệnh đề thứ hai.

Bài tập ôn tập

Bài tập ôn tập
Bài tập ôn tập

Bài tập về cấu trúc “Not only…but also” để bạn luyện tập:

1. She is beautiful. She is also intelligent.

=> Not only is she beautiful but she is also intelligent.

2. He can play the guitar. He can also sing.

=> ____________________________________________.

3. They visited Paris. They visited London as well.

=> ____________________________________________.

4. He speaks Spanish. He speaks French too.

=> ____________________________________________.

5. She is a great cook. She is also a talented painter.

=> ____________________________________________.

6. He is a doctor. He is also a teacher.

=> ____________________________________________.

7. The movie was funny. It was also touching.

=>____________________________________________.

8. The restaurant serves Italian food. It serves Japanese food as well.

=> ____________________________________________.

9. She is kind-hearted. She is also generous.

=> ____________________________________________.

10. He is good at math. He is good at science too.

=> ____________________________________________.

Những bài tập này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng cấu trúc “Not only…but also”.

Hi vọng bài viết trên Tandaiduong.edu.vn sẽ giúp bạn hiểu cụ thể hơn Cấu trúc “Not only”  mà bạn cần chuẩn bị.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết về Cấu trúc Besides/beside trong ngữ pháp tiếng anh ôn tập công thức và 4 mẹo phân biệt cho bạn tại website cùng Tân Đại Dương nhé!CategoriesTiếng anh

 Đáp án :

 1. Not only is she a talented singer, but she is also a great dancer.
 2. Not only does he speak English fluently, but he also speaks French.
 3. Not only was the movie entertaining, but it also had a great storyline.
 4. Not only does the restaurant serve delicious food, but it also has excellent service.
 5. Not only is the book informative, but it is also well-written.
 6. Not only is she intelligent, but she is also hardworking.
 7. Not only does the hotel have a beautiful view, but it also has a great location.
 8. Not only is the car fast, but it is also reliable.
 9. Not only was the class interesting, but it was also challenging.
 10. Not only does the company produce high-quality products, but it also has excellent customer service.

Leave a Comment