TÂN ĐẠI DƯƠNG

Blog chia sẻ kiến thức du học, tiếng anh

Chia sẻ kinh nghiệm từ Tân Đại Dương

Chọn Trường

Khi bạn đã chọn ngành phù hợp với mình. Kế tiếp là việc chọn trường quan trọng không kém vì khi bạn chọn trường phù hợp phải phù hợp ngành học, phù hợp khả năng học tập và tài chính,… để đảm bảo kết quả học tập thật tốt.

Hồ Sơ & Thủ Tục

Chặng đường chuẩn bị trước du học là quá trình làm thủ tục, hồ sơ visa, nhập học, chứng minh tài chính, … được xem là khó nhất. Vì khi giấy tờ gặp vấn đề sẽ ảnh đến thời gian du học của bạn…

Chứng Minh Tài Chính

Chặng đường chuẩn bị trước du học là quá trình làm thủ tục, hồ sơ visa, nhập học, chứng minh tài chính, … được xem là khó nhất. Vì khi giấy tờ gặp vấn đề sẽ ảnh đến thời gian du học của bạn…

Kinh Nghiệm

Chuẩn bị những kỹ năng sống như: văn hóa nơi bạn đến, phúc lợi của du sinh viên, giấy tờ, nơi ở… cho đến việc đặt vé máy bay luôn là mối quan tâm lớn.