Sau every là danh từ số ít hay số nhiều?

Câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? cứ quẩn quanh trong đầu bạn? Khi bài tập về nhà thầy cô giao xuất hiện cô này mà bạn không biết làm như thế nào? 

Khi thằng bạn tự dưng từ đâu tới ngơ ngác hỏi bạn làm bạn cũng ngơ ngác nhìn nó, hai đứa ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời nhau ra làm sao?

Hóa giải câu hỏi trong đầu bạn, tandaiduong.edu.vn xin được trả lời bạn ngay đây. Thông thường every đi với danh từ số ít và được hiểu là ‘mọi’, ‘mỗi’ cái gì, người nào đó. 

Vậy cách dùng every như thế nào? Every khác nhau thế nào so với Each? Mời bạn cùng tôi tìm hiểu trong bài viết Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? Cách sử dụng every và cách phân biệt với each này nhé. 

Xem thêm:
Money là danh từ đếm được hay không đếm được?
Yet là thì gì? Phân biệt cách dùng yet, but, still
Next week là dấu hiệu của thì nào?
Tomorrow là dấu hiệu của thì nào?

Every là gì? 

Every là gì? 
Every là gì? 

Trước khi chúng ta đào sâu hơn trong câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? thì bạn có thắc mắc every là loại từ gì? every + gì? 

Để hiểu sâu hơn trong câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? thì trước hết để tôi giải nghĩa cho bạn từ Every đã nhé. 

Every là từ hạn định chỉ số lượng, trong tiếng anh gọi là Determine. Dịch theo nghĩa tiếng việt, Every được hiểu là “mỗi, mọi” cái gì, người nào trong 1 nhóm hoặc 1 thời gian biểu, v.v…

Ví dụ: 

They’re open every day except Saturday and Sunday.

(Họ mở cửa mọi ngày trừ thứ bảy và chủ nhật).

The police want to interview every suspect about the theft.

(Cảnh sát muốn thẩm vấn kẻ tình nghi về vụ trộm).

Ngoài các mẫu câu thông thường, every còn được sử dụng trong một số cụm từ và thành dưới đây, mời bạn tìm hiểu cùng tôi trước khi ta trả lời câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? nhé. 

every bit as: ngang nhau như, cũng như

Ví dụ: You’re every bit as clever as she is.

(Bạn với cô ấy thông minh ngang nhau). 

every last: nhấn mạnh đến tất cả người hay sự vật, sự việc được đề cập. 

Ví dụ: They’ll make sure that every last detail is taken care of.

(Họ đảm bảo rằng mọi tờ của văn kiện đều được chú ý cẩn thận).

every which way (US): mọi cách, mọi phương án 

Ví dụ: Since then she has tried every which way to avoid contact with her ex.

(Kể từ đó cô ấy tìm mọi cách để tránh liên lạc với người yêu cũ).

your (every need): mọi thứ mà bạn cần hoặc mong muốn.

Ví dụ: There’ll be a secretary there to see to your every need.

(Sẽ có một thư ký ở đó để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn).

Cách dùng Every như thế nào? Sau every là danh từ số ít hay số nhiều?

Xem thêm:
The day before là thì gì? 
Three times a week là thì gì? 
Luggage là danh từ đếm được hay không đếm được?
So far là gì?
Cách dùng Every như thế nào? Sau every là danh từ số ít hay số nhiều?
Cách dùng Every như thế nào? Sau every là danh từ số ít hay số nhiều?

Phần quan trọng nhất đã đến rồi đây. Trả lời cho câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? một cách kỹ càng hơn. Vậy sau every là danh từ số ít hay số nhiều?

Trong ngữ pháp tiếng anh, Every có thể kết hợp với các loại từ khác để tạo thành cụm từ có nghĩa hoặc được dùng trong một số cấu trúc câu để làm rõ nghĩa cho câu đó. Dưới đây là các cách dùng của every + danh từ, các loại từ và các mẫu câu.

Every + danh từ: Sau every là danh từ số ít hay số nhiều?

Thông thường, Every hay đi với danh từ số ít để chỉ một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng khác biệt so với cả tập thể. 

Lưu ý, nếu danh từ đó là chủ ngữ trong câu thì động từ theo sau cần được chia số ít.

Ví dụ: 

Every morning, he goes to school by bus.

(Mỗi buổi sáng, anh ấy đến trường bằng xe buýt).

Every room is being used. 

(Mọi phòng đều đã có người ở).

Đối với danh từ số nhiều, Every được dùng theo 2 trường hợp sau đây:

Trường hợp 1:

Trong trường hợp đặc biệt ngoại lệ, every + danh từ số nhiều khi every ở đây đóng vai trò là 1 con số.Bạn nên dùng cụm từ này khi muốn diễn tả “cứ mỗi Y cái này thì có 1 cái kia”, Y ở đây chỉ một số lượng cụ thể.

For every 20 pupils, there is one excellent pupil. 

(Cứ mỗi 20 học sinh, thì có một học sinh xuất sắc.)

Trường hợp 2:

Every còn cộng với danh từ số nhiều khi muốn diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động, sự việc nào đó.

Ví dụ: There’s a meeting every six hours. 

(Cuộc họp được diễn ra 6 tiếng một lần).

Một số cách dùng khác của Every 

  • Dùng trong câu phủ định

Trong câu phủ định, ta không dùng every mà dùng “not every”

Ví dụ: Not every kind of person can play piano. 

(Không phải tất cả mọi người đều biết chơi đàn).

  • Every one of

Cụm từ này được dùng theo 2 công thức:

every one of + đại từ/ từ hạn định (us/them…) + động từ số ít

Ví dụ: Many books in the library are excellent. She has read every one of them. 

(Những cuốn sách ở thư viện thật xuất sắc. Cô ấy đã đọc tất cả các cuốn.)

every one of the/this/these/my + danh từ số nhiều + động từ số ít

Ví dụ: Every one of the employees was laborious. 

(Tất cả công nhân đều đang làm việc siêng năng.)

  • Every one khi đứng một mình

Khi câu đã rõ nghĩa, bạn có thể bỏ danh từ và sử dụng every one (one ở đây thay thế cho danh từ cần nhắc lại ở câu trước).

Ví dụ: Her dresses are pretty. Every one’s worth wearing. 

(Những chiếc váy của cô ấy đều rất đẹp. Mỗi chiếc đều đáng để mặc).

  • Everyone và everything

Tương tự Every, các từ Everybody, everyone, everything, và everywhere cũng đi cùng động từ chia số ít.

Ví dụ: Everyone is tired after the test. 

(Mọi người đều mệt sau bài kiểm tra).

Everything here is lovely. We really want to buy it all.

(Mọi thứ ở đây thật dễ thương. Chúng tôi thực sự muốn mua tất cả).

Lưu ý: Khi dùng đại từ hoặc tính từ sở hữu để thay thế cho everybody hoặc everyone thì nên dùng đại từ/ tính từ sở hữu dạng số ít nếu muốn thể hiện sự trang trọng hoặc số nhiều với nghĩa thân mật hơn. Đôi khi chỉ có thể dùng số nhiều của 2 loại từ này để nghĩa câu hợp lý hơn.

Ví dụ: Has everybody got his or her coupon? (Mọi người có vé chưa?) => Trang trọng hơn

Has everybody got their coupon?  (Mọi người có vé chưa?) =>  Thân mật hơn

  • Everyday và every day

Cùng mang nghĩa là “hàng ngày” nhưng Everyday là tính từ còn Every day là trạng từ chỉ thời gian.

Ví dụ: In everyday life, you don’t often find a tiger in a supermarket.

(Trong cuộc sống hàng ngày, hiếm khi cậu mới có thể thấy 1 con hổ ở siêu thị.)

You don’t see a tiger every day. 

(Cậu không được nhìn thấy hổ mỗi ngày đâu.)

  • Đại từ và tính từ sở hữu thay thế cho every

Khi dùng đại từ hoặc tính từ sở hữu để thay thế cho everybody hoặc everyone thì nên dùng đại từ/ tính từ sở hữu dạng số ít nếu muốn thể hiện sự trang trọng hoặc số nhiều với nghĩa thân mật hơn. Đôi khi chỉ có thể dùng số nhiều của 2 loại từ này để nghĩa câu hợp lý hơn.

Ví dụ: Every person made his/her own journey arrangements. 

(Mỗi người tự sắp xếp hành trình của mình.)

Every person made their own journey arrangements. 

(Mỗi người tự sắp xếp hành trình của mình.)

Phân biệt Every và Each

Xem thêm:
Take on là gì?
Make sense là gì?
Phân biệt Every và Each
Phân biệt Every và Each

Đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? rồi. Tiếp sau phần Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? là gì đây? Phần cuối cùng nhưng không kém quan trọng sau Sau every là danh từ số ít hay số nhiều?, đó là phân biệt Every và Each. 

Each là một cách nhìn các thành viên của một nhóm như là một cá nhân, trong khi every là một cách nhìn thấy một nhóm như một loạt các thành viên

Những chỉ định từ phân bổ này chỉ được dùng với các danh từ có thể đếm được. Chúng thường được sử dụng với các danh từ số ít, và được đặt trước danh từ. Trong nhiều trường hợp, chúng có thể hoán đổi cho nhau.

Ví dụ:

Each child received a present.

(Mỗi đứa trẻ đều nhận được một món quà.)

Every child received a present.

(Mọi đứa trẻ đều nhận được một món quà.)

Each có thể được dùng với danh từ số nhiều và đại từ nhưng phải được theo sau bởi ‘of’. Every không thể dùng với danh từ số nhiều.

Ví dụ:

Each of the children received a present.

(Mỗi đứa trẻ đều nhận được một món quà.)

I gave each of the plants some water.

(Tôi cho mỗi cây một ít nước.)

Every có thể diễn tả các điểm khác nhau trong một chuỗi, đặc biệt là với các diễn đạt thời gian. Each thì cũng tương tự, nhưng ít phổ biến hơn.

Ví dụ:

Every morning Peter goes jogging.

(Mỗi buổi sáng Peter đi chạy bộ). 

This newspaper is published every week.

(Tờ báo này được xuất bản hàng tuần.)

I have my tea here every day.

(Tôi có trà của tôi ở đây mỗi ngày.)

She goes visit my dad each week.

(Cô ấy đi thăm bố của cô ấy mỗi tuần.)

Each Friday, she buys a kilo of lemon.

(Mỗi thứ sáu, cô ấy mua một kí chanh.)

Ngoài ra, mời bạn tham khảo Top 10 những cuốn sách học từ vựng tiếng Anh hay nhất mà những người học giỏi tiếng Anh không muốn cho bạn biết.  

Kết luận

Bạn đã trả lời được cho câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? rồi chứ? Cùng nhắc lại một lần nữa nhé, là danh từ số ít. Every dùng như thế nào và phân biệt với Each ra làm sao bạn đã ghi lại hết vào vở của mình rồi chứ?

Nhớ luyện tập tiếng anh thật nhiều và thực hành với một người bạn hay người thầy của mình để không lúc nào quên câu trả lời cho câu hỏi Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? nhé. 

Bạn có thích bài viết Sau every là danh từ số ít hay số nhiều? Cách sử dụng every và cách phân biệt với each này của tandaiduong.edu.vn không nào? Chúng hữu ích chứ?

Comment bên dưới cho tôi biết ý kiến, nhận xét của bạn cùng những bổ sung của bạn nếu bài viết còn nhiều thiếu sót nhé. 

Và đừng quên chia sẻ cho tôi nghe thêm về những câu hỏi còn đang lẩn quẩn trong đầu bạn nhé. Tôi rất mong chờ chúng đấy. 

Leave a Comment