Top những câu nói hay về kỉ niệm bằng Tiếng Anh

Khi nói về kỉ niệm có rất nhiều những câu nói hay về kỉ niệm bằng Tiếng Anh. Vậy những câu nói đó là gì và ý nghĩa ra sao. Hãy cùng tham khảo bài viết sau của tandaiduong.edu.vn nhé!

Top những câu nói hay về kỉ niệm bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay về kỉ niệm trong Tiếng Anh
Những câu nói hay về kỉ niệm trong Tiếng Anh

“Some memories are unforgettable, remaining ever vivid and heartwarming!”- Joseph B. Wirthlin

Dịch là: Có những kỉ niệm không bao giờ quên được, luôn luôn in sâu trong tâm trí và làm ấm lòng người.

“Wherever you go, your memories from the place you grew up in always remain special.”- Guru Randhawa

Dịch là: Dù có đi bất cứ đâu thì những kí ức về nơi bạn lớn lên luôn luôn đặc biệt

“It’s great to reminisce about good memories of my past. It was enjoyable when it was today. So learning to enjoy today has two benefits: it gives me happiness right now, and it becomes a good memory later.”- George Foreman

Dịch là: Nhớ lại những kỉ niệm đẹp của quá khứ thật tuyệt vời. Điều đó thật thú vị khi đó là ngày hôm nay. Vì vậy học cách để tận hưởng hạnh phúc hiện tại đã mang lại 2 lợi ích đó là mang lại hạnh phúc ở hiện tại và trở thành một kí ức tốt đẹp sau này.

“Memories, even bittersweet ones, are better than nothing.”- Jennifer Armentrout

Những câu nói hay về kỉ niệm trong Tiếng Anh
Những câu nói hay về kỉ niệm trong Tiếng Anh

Nghĩa là: Những kí ức cho dù là những kí ức đau buồn thì tốt hơn là không có kí ức gì.

“The worst part of holding the memories is not the pain. It’s the loneliness of it. Memories need to be shared”. – Lois Lowry

Nghĩa là: Điều tồi tệ nhất của việc lưu giữ những kí ức không phải là nổi đau mà là sự cô đơn. Vì vậy kì ức cũng cần được chia sẻ

“You may have lost things, persons in your life. But you can capture them in your memories forever.”

Nghĩa là:  Bạn có thể mất đi nhiều thứ, nhiều người trong cuộc sống. Nhưng bạn vẫn có thể ghi nhớ họ trong kí ức của bạn mãi mãi

“We never realize the value of something in our life until it becomes a memory.

Nghĩa là: Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra được giá trị của một điều gì đó trong cuộc sống cho đến khi nó trở thành kí ức

A moment lasts for seconds but the memories last forever.

Nghĩ là: Một khoảnh khắc có thể kéo dài trong vài giây những kỉ niệm thì kéo dài mãi mãi.

At some part of life or the other, we all become memories for others. So make sure you be a good one.

Nghĩa là: Ở một phần nào đó của cuộc sống hay của người khác, tất cả chúng ta đều trở thành kỉ niệm của người khác. Vì vậy, hãy cố gắng là một người tốt trong kí ức của họ

“A picture is worth a thousand words, but a memory is priceless.”

Nghĩa là: một bức tranh có giá trị hàng nghìn từ, nhưng một kí ức thì vô giá

“Memory is a way of holding on to the things you love, the things you are, the things you never want to lose.”- Kelvin Arnold

Những câu nói hay về kỉ niệm trong Tiếng Anh
Những câu nói hay về kỉ niệm trong Tiếng Anh

Nghĩa là: Kỉ niệm là một cách để giữ lại những điều mà bạn yêu thích, những điều mà bạn đang có, những điều mà bạn không bao giờ muốn mất.

“Memory is the diary that we all carry about with us”. – Oscar Wilde

Nghĩa là: Kí ức là cuốn nhất kí mà tất cả chúng ta đều mang theo bên mình

Trên đây là những câu nói hay về kỉ niệm bằng Tiếng Anh. Tandaiduong.edu.vn chúc các bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Leave a Comment