Top 40+ những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh

Ngày nay sử dụng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo,… đã trở thành trào lưu của giới trẻ và không ai là không sở hữu cho mình một trang cá nhân riêng.

Để tạo điểm nhấn cho mình, mọi người thường lựa chọn những hình ảnh đẹp hoặc câu nói hay để đầu trang cá nhân.

Chính vì vậy, tandaiduong.edu.vn đã tổng hợp những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh trong bài viết dưới để các bạn cùng tham khảo.

Các câu nói tiếng anh thú vị:
Câu nói tiếng anh hay về sự mạnh mẽ sâu sắc
Stt đơn phương crush bằng tiếng anh ngắn
Những câu nói động viên tinh thần bằng tiếng anh

Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng

Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng thường ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa sau đây sẽ giúp trang Facebook cá nhân của bạn trở nên nổi tiếng hơn trong mắt mọi người.

Cùng tìm hiểu những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh kèm với dịch nghĩa tiếng Việt chi tiết để các bạn cùng tham khảo.

Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng
Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng

1. Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

Đừng khóc vì nó đã kết thúc, hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra.

2. I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best. ― Marilyn Monroe

Tôi ích kỷ, thiếu kiên nhẫn và hơi bất an. Tôi mắc sai lầm, tôi mất kiểm soát và đôi khi khó xử lý. Nhưng nếu bạn không thể đối phó với tôi ở mức tồi tệ nhất của tôi, thì bạn chắc chắn không xứng đáng với tôi ở mức tốt nhất của tôi.

Đây là một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng nói về mắc sai lầm, bạn đã từng mắc phải những sai lầm đáng tiếc nào trong cuộc sống chưa? Hãy comment bên dưới nhé!

3. You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

Bạn phải nhảy như thể không có ai xem, yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hát như thể không có ai lắng nghe và sống như thiên đường trên trái đất

4. You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

Bạn chỉ sống một lần nhưng nếu bạn làm điều đó đúng một lần là đủ

5. In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

Trong ba từ, tôi có thể tóm tắt mọi thứ tôi đã học được về cuộc sống: nó vẫn tiếp diễn.

Đây là một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng anh đáng để chúng ta suy ngẫm phải không?

6. To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. ― Oscar Wilde

Sống là một điều rất quý trên thế giới. Hầu hết mọi người đều tồn tại, đó là tất cả.

7. Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

Sự điên rồ là làm điều tương tự, lặp đi lặp lại, nhưng mong đợi kết quả khác nhau.

8. There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. ― Albert Einstein

Chỉ có hai cách để sống cuộc sống của bạn. Một là như thể không có gì là một phép lạ. Khác là như tất cả mọi thứ là một phép lạ.

Đây là một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng mà tôi thích nhất: bài học về cách chọn lối đi trong cuộc sống.

9. It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

Nó không có ích gì nếu bạn chỉ chăm chăm vào những giấc mơ và quên đi cuộc sống.

10. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. ― Mark Twain

Những người bạn tốt, những cuốn sách hay, và một lương tâm ngủ yên: đây là cuộc sống lý tưởng.

11. Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunders

Cuộc sống là những gì xảy ra với chúng ta trong khi chúng ta đang thực hiện những kế hoạch khác.

12. I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be. ― Douglas Adams, The Long Dark Tea-Time of the Soul

Tôi có thể đã không đi đến nơi tôi dự định đến, nhưng tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã đến được nơi tôi cần đến.

13. Everything you can imagine is real. ― Pablo Picasso

Tất cả mọi thứ bạn có thể tưởng tượng là có thực.

Đây là một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh khiến tôi liên tưởng đến câu “Fake it until you make it”.

14. Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

Đôi khi câu hỏi phức tạp và câu trả lời rất đơn giản.

15. Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. ― Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Hôm nay bạn là Bạn, điều đó đúng hơn là sự thật. Không có ai còn sống là Bạn hơn Bạn.

Bạn đang nỗ lực cố gắng và cần được động viên, hãy tìm đến:
Những câu nói hay trong Harry Potter
Những câu nói hay của BTS bằng tiếng anh
Câu nói tiếng anh hay về sự nỗ lực

16. I’m not afraid of death; I just don’t want to be there when it happens. ― Woody Allen

Tôi không sợ chết; Tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra.

17. Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. ― George Bernard Shaw

Cuộc sống không phải là tìm kiếm chính mình. Sống là tự hoàn thiện bản thân.

18. Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak, I Am the Messenger

Đôi khi người ta đẹp. Không phải ở ngoại hình. Không phải trong những gì họ nói. Chỉ trong những gì họ đang có.

20. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. ― Albert Einstein

Cuộc sống giống như cưỡi một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng bạn phải di chuyển liên tục.

21. Reality continues to ruin my life. ― Bill Watterson, The Complete Calvin and Hobbes

Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc đời tôi.

22. Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. ― Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Nhiều thứ thay đổi. Và bạn bè ra đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

23. You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

Bạn nên học hỏi từ đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng đừng bao giờ sao chép. Sao chép và bạn chết.

Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng thật sự khiến bạn muốn xây dựng và phát triển bản thân một cách độc đáo, đi theo con đường riêng để xây dựng thương hiệu và giá trị.

24. When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable. ― Jess C. Scott, The Intern

Khi ai đó yêu bạn, cách họ nói về bạn cũng khác. Bạn cảm thấy an toàn và thoải mái.

25. But better to get hurt by the truth than comforted with a lie. ― Khaled Hosseini

Nhưng tốt hơn là bị tổn thương bởi sự thật hơn là được an ủi bằng lời nói dối.

Bạn đã chọn được một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh của người nổi tiếng chưa? Hãy comment bên dưới nhé!

Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh thú vị

Những câu nói hay về tiểu sử bằng tiếng Anh về tình yêu và tật cận thị: Ngày nay, Facebook đã trở thành một mạng xã hội không thể thiếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ.

Trên trang Facebook cá nhân của mình, các bạn thường chia sẻ những hình ảnh đẹp, những bài viết hay và caption hay nhất về tình yêu cuộc sống để bày tỏ quan điểm của mình.

Đây là những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh mà các bạn có thể tham khảo:

Bạn đang nỗ lực cố gắng và cần được động viên, hãy tìm đến:
Những câu nói kết thúc bài thuyết trình tiếng anh
Câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập
Những câu nói tiếng Anh hay về idol
Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng anh
Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh thú vị
Những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh thú vị

26. You can’t always control who walks into your life… but you can control which window you throw them out of.

Không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát được những ai bước vào cuộc đời mình… nhưng bạn có thể kiểm soát việc bạn ném họ ra khỏi cửa sổ nào.

27. I never make the same mistake twice. I make it like five or six times, you know, just to be sure.

Tôi không bao giờ phạm cùng một lỗi hai lần. Tôi làm nó như thế năm hoặc sáu lần, bạn biết đấy, chỉ để chắc chắn.

28. A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love.

Một bông hoa không thể nở nếu không có nắng, và con người không thể sống mà không có tình yêu.

29. It was love at first sight, at last sight, at ever and ever sight.

Đó là tình yêu sét đánh, từ cái nhìn cuối cùng, từ cái nhìn mãi mãi.

30. Immature love says: ‘I love you because I need you.’ Mature love says ‘I need you because I love you.

Tình yêu chưa trưởng thành nói: ‘Anh yêu em bởi vì anh cần em.’ Tình yêu trưởng thành nói rằng ‘Anh cần em vì anh yêu em.

31. To love and be loved is to feel the sun from both sides.

Yêu và được yêu là phải cảm nhận được ánh nắng từ hai phía.

32. Love is the crowning grace of humanity, the holiest right of the soul, the golden link which binds us.

Tình yêu là ân sủng cao cả nhất của con người, là quyền thiêng liêng nhất của tâm hồn, là sợi dây liên kết vàng gắn kết chúng ta.

Đây là một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh về tình yêu mà tôi thích nhất? Còn bạn thì sao hãy comment bên dưới nhé!

33. Love’s greatest gift is its ability to make everything it touches sacred.

Món quà tuyệt vời nhất của tình yêu là khả năng biến mọi thứ nó chạm đến trở nên thiêng liêng.

34. Love is friendship that has caught fire. […] It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses.

Tình yêu là tình bạn đã bén lửa. […] Nó giải quyết cho ít hơn sự hoàn hảo và tạo ra sự hỗ trợ cho những điểm yếu của con người.

35. Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

Tình yêu giống như một bông hoa đẹp mà tôi có thể không chạm vào, nhưng hương thơm của nó làm cho khu vườn trở thành một nơi thú vị giống nhau.

36. Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.

Được một ai đó yêu sâu sắc sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, trong khi yêu một ai đó sâu sắc sẽ mang lại cho bạn dũng khí.

37. We are born of love; Love is our mother.

Chúng ta được sinh ra từ tình yêu; Tình yêu là mẹ của chúng ta.

38. Sometimes the heart sees what is invisible to the eye

Đôi khi trái tim nhìn thấy những gì không thể nhìn thấy bằng mắt

39. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. — Will Rogers

Ngay cả khi bạn đang đi đúng hướng, bạn sẽ gặp khó khăn nếu chỉ ngồi đó.

40. I wake up every morning at nine and grab for the morning paper. Then I look at the obituary page. If my name is not on it, I get up. — Benjamin Franklin

Tôi thức dậy mỗi sáng lúc chín giờ và lấy tờ báo buổi sáng. Sau đó, tôi nhìn vào trang cáo phó. Nếu tên tôi không có trên đó, tôi sẽ đứng dậy.

Bạn đã chọn được một trong những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh thú vị để đăng lên MXH thể hiện bản thân chưa nào? Hãy comment bên dưới nhé

Kết luận

Bài viết mà tandaiduong.edu.vn đã tổng hợp những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh để các bạn cùng tham khảo.

Hy vọng rằng qua bài viết các bạn có thể lựa chọn được câu nói ưng ý để làm nổi bật tiểu sử trên những trang mạng xã hội của mình.

Ngoài để tiểu sử, những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh còn có thể dùng để làm caption đăng lên MXH hoặc viết thiệp tặng cho người thân yêu.

Hãy vận dụng những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh hợp lý đúng người, đúng thời điểm nhé!

Bên cạnh đó, bạn có thể bổ sung các nội dung kiến thức tiếng anh và kinh nghiệm du học tại tienganhduhoc.vn.

Mời các bạn ghé đọc những bài viết câu nói tiếng anh, cấu trúc tiếng anh tại mục Tiếng Anh của tandaiduong.edu.vn nhé!

Leave a Comment