Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh đang có sức ảnh hướng vô cùng lớn trên thế giới. Vậy tại sao nó lại có sức ảnh hưởng như vậy? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây của tandaiduong.edu.vn để hiểu hơn ý nghĩa của những câu nói đó nhé!

Sherlock Holmes là ai?

Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh
Sherlock Holmes

Sherlock Holmes là một nhân vật hư cấu và không có thật. Đây là một thám tử trong tiểu thuyết chinh thám Arthur Conan Doyle của một nhà văn Scotland xuất hiện lần đầu vào năm 1887.

Dù đã trải qua rất nhiều năm nhưng nhân vật Sherlock Holmes vẫn có sức ảnh hưởng trên thế giới vô cùng lớn và được mọi người yêu thích.

Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh

Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh
Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh

When you have eliminated the impossible, the last thing, no matter how unbelievable, is the truth.

Ý nghĩa: Khi bạn đã bỏ đi tất cả những điều không thể thì điều cuối cùng dù khó tin như thế nào thì vẫn là sự thật.

The question is not what have you done in this world but the question is, what can you do to make people believe that you have done?

Ý nghĩa: Câu hỏi không phải là bạn đã làm được những gì trên thế giới này? Mà câu hỏi là bạn có thể làm được những gì để khiến cho mọi người tin rằng bạn đã làm được điều đó?

Things that one person can create, someone else will discover

Ý nghĩa:Những thứ mà một người có thể tạo ra, thì người khác cũng sẽ khám phá ra được điều đó. Tức là không điều gì có thể che giấu mãi được.

A smart person won’t tell all his tricks. If I tell you too much about the way I work, there will come a time when you will think that I am just an ordinary guy after all.

 Ý nghĩa: Một người thông minh sẽ không kể hết những chiêu trò của mình. Nếu tôi kể cho bạn nghe quá nhiều về cách tôi làm việc, sẽ có lúc bạn nghĩ rằng: suy cho cùng tôi cũng chỉ là một chàng trai bình thường.

 I confessed to him that it had been three days since I had tasted food or drink, until he had had enough kindness to pour me this glass of water. But it’s the cigarettes that I find the most annoying.

Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh
Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh

Ý nghĩa: Tôi thừa nhận với bạn rằng  đã 3 ngày nay kể từ khi tôi nếm thức ăn hay thức uống, cho đến khi anh có đủ lòng tốt để rót cho tôi cốc nước này. Nhưng chính loại khói thuốc lá mà anh đang hút khiến cho tôi cảm thấy khó chịu nhất. Tức là trước khi bạn trách móc người khác thì hãy cảm ơn họ trước.

A fundamental mistake is to make assumptions before the actual facts are at hand. Doing so causes our judgment to be very misleading.

Ý nghĩa:  Một sai lầm cơ bản mọi người thường hay mắc phải đó là đưa ra các giả định trước khi có những dữ kiện thực tế ở trong tầm tay. Làm như vậy khiến phán đoán của chúng ta rất sai lệch. Tức là đừng bao giờ kết luận hay đánh giá một ai đó khi chưa có chứng cứ xác thực.

Newcomers to this field should start with the rudimentary problems: meet anyone, just by observing, let’s try to find out his biography, profession.

Ý nghĩa: Người mới bước chân vào lĩnh vực này nên bắt đầu với những vấn đề sơ sài: gặp ai, chỉ cần quan sát, chúng ta hãy thử tìm hiểu tiểu sử, nghề nghiệp của người đó. Tức là muốn thành công và giỏi giang thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

You can see everything. You can’t reason from what you see, just because you’re shy, afraid of being wrong, and don’t dare to deduce.

Ý nghĩa: Bạn có thể nhìn thấy mọi thứ. Bạn không thể suy luận từ những gì bạn thấy, chỉ vì bạn nhút nhát, sợ sai và không dám suy luận. Tức là đừng bao giờ luẩn quẩn trong vòng an toàn mà hãy thoát ra khỏi nó và mạnh dạn vươn ra những thứ lớn hơn để biết rõ những điểm mạnh của bản thân.

Education never ends, Watson. It’s a series of lessons where the best is at the end

Ý nghĩa: Giáo dục không bao giờ kết thúc, Watson! Đó là một chuỗi các bài học mà ở đó điều tốt nhất nằm ở phần cuối. Nghĩa là việc học rất quan trọng và đừng bao giờ ngừng học hỏi bởi vì học, học nữa, học mãi.

When people want to lift themselves higher than nature, they will inevitably roll down the slope below. The highest class type will become an animal, if it leaves the right path that has been devoted to human destiny.

Ý nghĩa: Khi con người muốn nâng mình lên cao hơn so với tự nhiên, tất yếu sẽ lăn xuống con dốc bên dưới. Loại người muốn mình được xếp hạng cao cấp nhất sẽ bị xếp hàng ngang với động vật, nếu biết đi trên con đường đúng đắn sẽ có được số phận con người. Hãy luôn biết khiêm tốn đừng quá tự cao tự đại.

From just a drop of water, a good inference can infer the possibility of an ocean or a waterfall, even though he has never seen them with his own eyes.

Ý nghĩa: Chỉ từ một giọt nước, một người có lối suy luận tốt thì có thể suy ra đại dương hay một thác nước, mặc dù anh ta chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng. Người có đầu óc suy luận thì sẽ luôn có những suy nghĩ rất phong phú.

Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh
Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh

Life is more strange than anything people can think of. We cannot believe that there are things that are just mindless existence. If we could hold hands and fly through that window, fly over the city, gently lift people’s roofs off, see the weird things going on. See strange coincidences, diabolical intrigues, overlapping goals, perilous, bizarre sequences of events spanning several generations, leading to a hazy outcome. We will see that what people imagine, with their conventions, foreshadowed conclusions, are tedious and impractical.

Ý nghĩa: Cuộc sống kỳ lạ hơn bất cứ điều gì con người có thể nghĩ đến. Chúng ta không thể tin rằng có những thứ chỉ là sự tồn tại vô tâm. Nếu chúng ta có thể nắm tay nhau và bay qua khung cửa sổ đó, bay qua thành phố, nhẹ nhàng nâng mái nhà của mọi người lên, xem những điều kỳ lạ đang diễn ra. Xem những sự trùng hợp kỳ lạ, những âm mưu quỷ quyệt, những mục tiêu chồng chéo, sự nguy hiểm, chuỗi sự kiện kỳ ​​lạ kéo dài qua nhiều thế hệ, dẫn đến một kết cục mơ hồ. Chúng ta sẽ thấy rằng những gì mọi người tưởng tượng, với những quy ước của họ, những kết luận được báo trước, thật tẻ nhạt và không thực tế. Hãy đi nhiều và trải nghiệm nhiều để hiểu rõ về cuộc sống hơn.

Trên đây là những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh. Qua bài viết tandaiduong.edu.vn hi vọng các bạn sẽ có nhìn nhận tốt hơn về thế giới xung quanh. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống!

Leave a Comment