Top 18 những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh

Jack ma là ông chủ của tập đoàn Alibaba có tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới cùng với đó là những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh.

Vậy những câu nói đó như thế nào mà lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy?

Hãy cùng tandaiduong.edu.vn tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm:
Những câu nói hay của Sherlock Holmes bằng Tiếng Anh
Những câu nói hay về âm nhạc bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về du lịch bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về giáng sinh bằng tiếng Anh

Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng

Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng sẽ giúp bạn thay đổi tư duy, chủ động tìm kiếm cơ hội để theo đuổi thành công trong cuộc sống.

Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng
Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng

1. I’m not the tech guy, I’m looking at the technology with the eyes of my customer, normal people’s eyes.

Dịch: Tôi không biết gì về công nghệ, tôi nhìn công nghệ với đôi mắt của những khách hàng, những người rất bình thường.

2. The very important thing you should have is patience.

Dịch: Một điều quan trọng mà bạn nên có đó là sự kiên nhẫn.

3. The most important of things is not money. The most important of things is you have great ideas, you find a group of the people who share the same ideas with you.

Dịch: Thứ quan trọng nhất không phải là tiền. Những thứ quan trọng nhất mà bạn nên có đó là những ý tưởng tuyệt vời và bạn tìm được những người có cùng chung ý tưởng như thế.

4. Never give up. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine.

Dịch: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay khó khăn ngày mai còn khó khăn hơn nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời.

Xem thêm:
Câu nói hay về độc thân bằng tiếng Anh
Những câu nói hay về ngày valentine bằng tiếng anh
Câu nói tiếng anh hay về tình yêu
Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng
Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng

5. Young people should remember this: Do not be disappointed when denied, do not be sad when you fail. These are just tests of life. If you pass it, you will become much stronger.

Dịch là: Các bạn trẻ nên nhớ điều này: Đừng thất vọng khi bị từ chối, đừng buồn khi bạn thất bại. Đó chỉ là những bài kiểm tra của cuộc sống. Nếu bạn vượt qua được nó, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

6. You should learn from the competitor, but never copy. Copy and you die.

Dịch là: Bạn nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ sao chép. Nếu sao chép thì bạn sẽ hoàn toàn thất bại.

7. No one is superhuman. Not you help your team succeed. It is your team that makes you successful.

Dịch là: Không ai là siêu nhân cả. Không phải bạn giúp nhóm bạn thành công. Mà chính nhóm của bạn giúp bạn trở nên thành công hơn.

8. The strength of young people is to learn positively with everything, positive with the future.

Dịch là: Điểm mạnh của giới trẻ là học tích cực với mọi thứ, tích cực với tương lai.

9. I have failed many times while I was in school, looking for work. But I think that’s a great experience I have. Because when I failed I learned a lot of lessons from that mistake.

Dịch là: Tôi đã từng thất bại nhiều lần khi tôi còn đi học, lúc đi tìm việc. Nhưng tôi nghĩ đó là những trải nghiệm tuyệt vời mà tôi có được. Bởi vì khi thất bại tôi học được rất nhiều bài học từ sai lầm ấy.

10. Your attitude determines your future success.

Dịch là: Thái độ của bạn quyết định thành công trong tương lai của bạn.

11. Any successful business takes long time to realize. There is no successful business that you will do today and success tomorrow.

Dịch là: Bất cứ thành công nào cũng cần có một thời gian dài để có thể nhận ra. Không có thành công nào làm trong ngày hôm nay mà thông công là ngày mai.

Xem thêm:
Câu nói truyền cảm hứng học tập bằng tiếng Anh
Những câu hỏi tiếng anh về cuộc sống hàng ngày
Các câu quote tiếng Anh hay
Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng
Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng

12. If you are 20-30 years old, you should find a good boss, not necessary a good company. If you are 30-40 years old, you want to do something yourself, just do it. When you are 40-50 years old, you have to do something that you are good at.

Dịch là: Nếu bạn đang từ 20-30 tuổi, bạn nên tìm một lãnh đạo tốt, thay vì một công ty tốt. Hãy tìm một lãnh đạo tốt để học hỏi. Nếu bạn đang từ 30-40 tuổi, bạn muốn làm một điều gì đó, hãy cứ làm. Khi bạn 40-50 tuổi, bạn phải làm thứ mà bạn giỏi.

13. I found lots of successful people in this world. I found good quality they have is that they never complain.

Dịch là: Tôi từng gặp rất nhiều người thành công trên thế giới. Và phẩm chất chung của họ là không bao giờ than phiền.

14. Today, making money is very simple. But making sustainable money while being responsible to the society and improving the world is very difficult.

Dịch là: Ngày nay, kiếm tiền rất đơn giản. Nhưng kiếm tiền bền vững trong khi có trách nhiệm với xã hội và cải thiện thế giới là rất khó.

15. When people complain is the opportunity. Please resolve the issue, resolve the complaint and you will have the opportunity.

Dịch là: Khi mọi người than phiền đó là cơ hội. Hãy giải quyết vấn đề, giải quyết những lời than phiền đó và bạn sẽ có cơ hội.

16. Money is important, no money, you can not be happy, but money does not make you happy. What you need is accomplishment.

Dịch là: Tiền rất quan trọng, không tiền thì bạn không hạnh phúc được, nhưng tiền không khiến bạn hạnh phúc trọn vẹn. Cái bạn cần là thành tựu.

17. The world does not care about what you say but only about what you do.

Dịch là: Thế giới không quan tâm đến điều bạn nói mà chỉ quan tâm đến điều mà bạn làm.

18. I’m not a person who makes people laugh, but I can make myself laugh.

Dịch: Tôi không phải là một người làm cho mọi người cười, nhưng tôi có thể làm cho bản thân của mình cười.

Trên đây là những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh.

Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh truyền cảm hứng là những chia sẻ, kinh nghiệm đúc kết quý báu mà Jack Ma đã trau dồi sau hàng chúc năm phấn đấu và nỗi lực.

Vì vậy bạn hãy cố gắng học hỏi tư duy từ Những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh nhé!

Tandaiduong.edu.vn hi vọng qua những câu nói tiếng anh trên các bạn sẽ có những cái nhìn mới mẻ về cuộc sống. Chúc các bạn thành công!

Hãy comment những câu nói hay của Jack ma bằng Tiếng Anh mà bạn thích nhất nhé!

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo các nội dung kiến thức tiếng anh khác và kinh nghiệm du học tại tienganhduhoc.vn.

Leave a Comment