Một số mẫu hội thoại tiếng Anh hay và thông dụng nhất.

Việc giao tiếp tốt trong tiếng Anh là rất quan trọng, đây là mục tiêu của hầu hết tất cả những ai học tiếng Anh. Tân Đại Dương đã chuẩn bị cho bạn một số mẫu hội thoại tiếng Anh thường gặp nhất cho bạn tham khảo.

Hội thoại tiếng Anh
Hội thoại tiếng Anh

Lesson 1. Where are you from? – Bạn đến từ đâu?

Khi bạn muốn hỏi nơi chốn, thì đây chính là mẫu hội thoại tiếng Anh quên thuộc.

Lisa: Hello

Min: Hi

Lisa: Do you speak English?

Min: A little. Are you Vietnamese? 

Lisa: Yes. 

Min: Where are you from?

Lisa: I’m from Da Nang.

Min: Nice to meet you.

Lisa: Nice to meet you too.

Lesson 2. Do you speak English? – Bạn có nói được tiếng Anh không?

Mon: Excuse me, are you Singapore?

Salim: No. I’m from Viet Nam.

 Mon: Do you speak English?

Tim: A little, but not very well.

Salim: How long have you been here?

Mon: 6 months.

Salim: What do you do for work?

Mon: I’m a student. How about you?

Salim: I’m a student too.

Lesson 3. What’s your name? – Bạn tên là gì?

Những người bạn mới quen, thì hầu hết đều sử dụng mẫu hội thoại tiếng Anh này.

Rose: Hello

Jenny: Hi

Rose: What’s your name?

Jenny: My name is Jenny. What’s yours?

Rose: I’m Rose.

Jenny: You speak English very well.

Rose: Thank you.

Jenny: Do you know what time it is?

Rose: Sure. It’s 8:00 PM.

Jenny: What did you say?

Rose: I said it’s 8:00 PM.

Jenny: Thanks.

Rose: You’re welcome

Lesson 4. Asking directions – Hỏi đường

Hội thoại tiếng Anh
Hội thoại tiếng Anh

Alley: Hi Moon.

Moon: Hi Alley. What’s up?

Alley: I’m looking for the bus. Can you tell me how to get there?

Moon: No, sorry. I don’t know.

Alley: I think I can take the bus stop to the bus. Do you know where the bus stop is?

Moon: Sure, it’s over there.

Alley: Where? I don’t see it.

Moon: Across the street.

Alley: Oh, I see it now. Thanks.

Moon: No problem.

Alley: Do you know if there’s a restroom around here?

Moon: Yes, there’s one here. It’s in the store.

Alley: Thank you.

Moon: Bye.

Alley: Bye bye.

Lesson 5. I’m hungry – Tôi đói rồi – Hội thoại tiếng Anh thường gặp

Hadden: Hi Sala, how are you?

Sala: Fine, how are you doing?

Hadden: OK.

Sala: What do you want to do?

Hadden: I’m hungry. I’d like to eat something.

Sala: Where do you want to go?

Hadden: I’d like to go to a Viet Nam restaurant.

Sala: What kind of Viet Nam food do you like?

Hadden: I like Pho. Do you like Bun Cha?

Sala: No, I don’t, but I like Pho.

Lesson 6. Do you want something to drink? – Bạn có muốn uống gì không?

Mẫu hội thoại tiếng Anh được sử dụng thường xuyên nhất khi đi cùng bạn bè.

Elsa: David, would you like something to drink?

David: Yes, I’d like some milk.

Elsa: Sorry, I don’t have any milk.

David: That’s OK. I’ll have a cup of tea.

Elsa: A small glass, or a big one?

David: Small please.

Elsa: Here you go.

David: Thanks.

Elsa: You’re welcome.

Lesson 7: That’s too late! – Đã quá trễ!

Hội thoại tiếng Anh
Hội thoại tiếng Anh

Elsa: Hanny, would you like to get something to eat with me?

Hanny: OK. When?

Elsa: At 10 O’clock.

Hanny: 10 in the morning?

Elsa: No, at night.

Hanny: Sorry, that’s too late. I usually go to bed around 10:00 PM.

Elsa: OK, how about 8:00 AM?

Hanny: No, that’s too early. I’ll still be at work then.

Elsa: How about 7:00 PM?

Hanny: That’s fine.

Elsa: OK, see you then.

Hanny: Alright. Bye.

Lesson 8. Choosing a time to meet – Chọn thời điểm hẹn gặp nhau

Elsa: Jennifer, would you like to have lunch with me?

Jennifer: Yes. That would be nice. When do you want to go?

Elsa: Is today OK?

Jennifer: Sorry, I can’t go today.

Elsa: How about tomorrow?

Jennifer: Ok. What time?

Elsa: Is: 11:30 PM all right?

Jennifer: I think that’s too late.

Elsa: Is 10:00 AM OK?

Jennifer: Yes, that’s good. Where would you like to go?

Elsa: The Korean restaurant on 6th street.

Jennifer: Oh, I don’t like that Restaurant. I don’t want to go there.

Elsa: How about the VietNam restaurant next to it?

Jennifer: OK, I like that place.

Lesson 9. Ordering food – Đặt đồ ăn

Khi đến các nhà hàng thì mẫu hội thoại tiếng Anh này sẽ trở nên thật hữu ích.

Waitress: Hello madam, welcome to the Italian Restaurant. How many?

Elsa: One.

Waitress: Right this way. Please have a seat. Your waiter will be with you in a moment.

Waiter: Hell madam, would you like to order now?

Elsa: Yes please.

Waiter: What would you like to drink?

Elsa:  What do you have?

Waiter: We have bottled water, juice, tea and coffee.

Elsa: I’ll have a cup of coffee, please.

Waiter: What would you like to eat?

Elsa: I’ll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup.

Lesson 10. How have you been? Bạn cảm thấy thế nào rồi?

Hội thoại tiếng Anh
Hội thoại tiếng Anh

Elsa: Hello Karen.

Karen: Hi Elsa. How have you been?

Elsa: Not so good.

Karen: Why?

Elsa: I’m sick.

Karen: Sorry to hear that.

Elsa: It’s OK. It’s not serious.

Karen: That’s good. How’s your husband?

Elsa: He’s good.

Karen: Is he in Singapore now?

Elsa: No, he’s not here yet.

Karen: Where is he?

Elsa: He’s in Viet Nam with our kids.

Karen: I see. I have to go now. Please tell your wife I said hi.

Elsa: OK, I’ll talk to you later.

Karen: I hope you feel better.

Trên đây là 5 đoạn hội thoại tiếng AnhTân Đại Dương đã chọn ra cho các bạn có thể tham khảo thêm trong quá trình giao tiếp cơ bản hằng ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc thêm các bài viết về các App học tiếng Anh miễn phí để luyện thêm cách phát âm, giao tiếp nhé.

Leave a Comment