Điều khoản sử dụng

1. Chấp nhận các Điều khoản sử dụng

Để sử dụng dịch vụ của website Tân Đại Dương, người dùng cần chấp nhận các Điều khoản sử dụng được quy định bởi trang web. Các Điều khoản sử dụng này được thiết lập để đảm bảo rằng người dùng hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi sử dụng trang web Tân Đại Dương.

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web, người dùng được xem là đã chấp nhận các Điều khoản sử dụng này. Nếu người dùng không đồng ý với các Điều khoản này, họ không được phép truy cập trang web Tân Đại Dương.

Các Điều khoản sử dụng của Tân Đại Dương được thiết lập để bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu trang web và người dùng. Trong các Điều khoản này, người dùng sẽ tìm thấy thông tin về quyền sở hữu trí tuệ, bảo mật thông tin, việc sử dụng nội dung và các chính sách khác liên quan đến việc sử dụng trang web Tân Đại Dương.

Vì vậy, để đảm bảo rằng quá trình sử dụng trang web Tân Đại Dương diễn ra một cách suôn sẻ và đáp ứng nhu cầu của người dùng, người dùng cần đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng được quy định bởi trang web.

2. Truy cập 

Tân Đại Dương  bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Tân Đại Dương  cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Tân Đại Dương  mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Tân Đại Dương , bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Tân Đại Dương  là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Tân Đại Dương thông qua Website Tân Đại Dương  được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Tân Đại Dương .

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Tân Đại Dương , bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Tân Đại Dương . Bạn đồng ý thông báo cho Tân Đại Dương ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

Tân Đại Dương có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Tân Đại Dương , bất cứ lúc nào theo quyết định của Tân Đại Dương mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

4. Thương hiệu Tân Đại Dương

Bạn không được sử dụng thương hiệu Tân Đại Dương, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Tân Đại Dương. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Tân Đại Dương không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Tân Đại Dương.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Tân Đại Dương cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Tân Đại Dương cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Tân Đại Dương có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Tân Đại Dương.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Tân Đại Dương sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Tân Đại Dương, bạn cấp cho Tân Đại Dương quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Tân Đại Dương. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Tân Đại Dương không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

7. Giám sát và thi hành

Tân Đại Dương có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Tân Đại Dương, thực hiện các sửa đổi mà Tân Đại Dương cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của dịch vụ Tân Đại Dương cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Tân Đại Dương không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Tân Đại Dương, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

Theo đó, Tân Đại Dương không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc v không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Tân Đại Dương.

8. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

9. Vi phạm bản quyền

Tân Đại Dương coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Tân Đại Dương vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Tân Đại Dương bằng cách gửi thông báo cho Tân Đại Dương qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

10. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Tân Đại Dương được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Tân Đại Dương có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Tân Đại Dương có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Tân Đại Dương không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Tân Đại Dương cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến (i) độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Tân Đại Dương; và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Tân Đại Dương.

11. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Tân Đại Dương không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

12. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Tân Đại Dương sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Tân Đại Dương.Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoàn sử dụng của Tân Đại Dương thì vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Địa chỉ: 72 đường số 1, khu CityLand Park Hills, P10, Quận Gò Vấp.

Hotline: 093 832 60 65

Website: https://tandaiduong.edu.vn/