Cấu trúc What about/How about, ôn tập công thức và 5 mẹo phân biệt cho bạn

Cấu trúc “What about/How about” trong tiếng Anh và cách sử dụng chúng trong giao tiếp hàng ngày. Những cấu trúc này rất phổ biến trong tiếng Anh và được sử dụng để đề xuất ý tưởng, đưa ra lời đề nghị hoặc hỏi ý kiến của người khác.

 Bài viết sẽ giải thích chi tiết về cách sử dụng cả hai cấu trúc, so sánh sự khác biệt giữa chúng và đưa ra các ví dụ minh họa để giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này.

Ngoài ra, bài viết cũng sẽ giới thiệu về các tình huống phổ biến mà người ta thường sử dụng hai cấu trúc này trong giao tiếp hàng ngày và lợi ích của việc sử dụng chúng. Hy vọng bài viết này của Tân Đại Dương sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình một cách hiệu quả.

Cấu trúc What about trong ngữ pháp tiếng anh là gì ?

Cấu trúc What about
Cấu trúc “What about”

“Cấu trúc ‘What about'” trong ngữ pháp tiếng Anh thường được sử dụng để đề xuất hoặc hỏi về một ý tưởng hoặc lời đề nghị. Cụ thể, cấu trúc này được hình thành bằng cách sử dụng cụm từ “What about” + danh từ hoặc động từ nguyên mẫu để hỏi về ý kiến hoặc đề xuất một ý tưởng.

Cấu trúcCách sử dụngVí dụ

What about + noun/pronoun/ V_ing?

Sử dụng để hỏi ý kiến, đề xuất một ý tưởng hoặc lời mời.
What about pizza for dinner tonight? 

(Thế còn pizza cho bữa tối tối nay thì sao?)

What / How about + câu hỏi với “if”?

Sử dụng để hỏi ý kiến hoặc đề xuất một ý tưởng với điều kiện.
What about if we leave early tomorrow morning?
 
(Thế còn nếu chúng ta rời đi vào sáng sớm ngày mai thì sao?)

Cấu trúc “What about” trong tiếng Anh được sử dụng để đưa ra lời đề nghị, đề xuất ý tưởng hoặc hỏi ý kiến của người khác. Cấu trúc này thường được sử dụng khi bạn muốn đề xuất một ý tưởng mới hoặc đưa ra một lời đề nghị cho người khác.

Cấu trúc “What about” thường được sử dụng trong câu hỏi hoặc câu đề nghị và được theo sau bởi một danh từ hoặc một danh từ có giới từ. Ví dụ:

 •  What about going to the beach this weekend? 

(Cuối tuần này đi biển thì sao?)

 •  What about having dinner together tonight? 

(Còn việc ăn tối cùng nhau tối nay thì sao?)

 •  What about the new Italian restaurant on Main Street? 

(Thế còn nhà hàng Ý mới trên Phố Chính thì sao?)

Ở những ví dụ trên, “What about” được sử dụng để đề xuất một hoạt động hoặc đưa ra một lời đề nghị cho người khác. Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để hỏi ý kiến của người khác về một chủ đề cụ thể. Ví dụ:

 •  What about the new policy on vacation time? What do you think?

 (Còn chính sách mới về thời gian nghỉ phép thì sao? Bạn nghĩ sao?)

 •  What about the upcoming election? Who are you going to vote for?

(Còn cuộc bầu cử sắp tới thì sao? Bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?)

 • What about that new book you were reading? Is it any good?

(Về cuốn sách mới mà bạn đang đọc thì sao? Nó có tốt không?)

 •  What about the meeting with the client next week? Do we need to prepare anything?

(Về cuộc họp với khách hàng vào tuần tới thì sao? Chúng ta có cần chuẩn bị gì không?)

 • What about the report you were supposed to submit yesterday? Have you finished it yet?

(Về báo cáo mà bạn phải nộp hôm qua thì sao? Bạn đã hoàn thành nó chưa?)

Cấu trúc “What about” cũng có thể được sử dụng để yêu cầu thông tin hoặc giải thích về một vấn đề nào đó. Ví dụ:

 • What about the deadline for this project? When is it? 

( Còn thời hạn cho dự án này thì sao? Khi nào?)

 • What about the dress code for the party? Is there a specific dress code?

(Thế còn quy định về trang phục cho bữa tiệc thì sao? Có quy định cụ thể về trang phục không?)

 • You mentioned that you had some experience in marketing. What about your previous work history?

(Bạn đã đề cập rằng bạn có một số kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp thị. Lịch sử làm việc của bạn thì sao?)

 • We need to book a flight for the conference next month. What about your travel preferences?

(Chúng ta cần đặt vé máy bay cho hội nghị vào tháng sau. Sở thích đi lại của bạn thì sao?)

 • You mentioned that you have some dietary restrictions. What about your preferences for lunch today?

(Bạn đã đề cập rằng bạn có một số hạn chế về chế độ ăn uống. Sở thích ăn trưa của bạn hôm nay thì sao?)

Cấu trúc “How about” trong ngữ pháp tiếng anh là gì ?

Cấu trúc What about
Cấu trúc “How about”

“Cấu trúc ‘How about'” trong ngữ pháp tiếng Anh thường được sử dụng để đề xuất hoặc hỏi về một ý tưởng hoặc lời đề nghị. Cụ thể, cấu trúc này được hình thành bằng cách sử dụng cụm từ “How about” + danh từ hoặc động từ nguyên mẫu để hỏi về ý kiến hoặc đề xuất một ý tưởng.

Cấu trúcCách sử dụngVí dụ
How about + V-ing?Sử dụng để đề xuất một hoạt động hoặc lời mời.How about going to the movies tonight?
How about + pronoun / noun?Sử dụng để hỏi ý kiến hoặc đề xuất một ý tưởng.How about your idea for the project?
How about + V-ing + noun/pronoun?Sử dụng để đề xuất một hoạt động hoặc lời mời.How about going for a walk in the park?
How about + V-ing + thêm cụm từ / mệnh đề?Sử dụng để đề xuất một hoạt động hoặc lời mời kèm theo thông tin cụ thể hơn.How about going for a walk in the park after lunch?
What / How about + câu hỏi với “if”?Sử dụng để hỏi ý kiến hoặc đề xuất một ý tưởng với điều kiện.How about if we leave early tomorrow morning?

Cấu trúc “How about” trong tiếng Anh được sử dụng để đưa ra lời đề nghị hoặc hỏi ý kiến của người khác. Cấu trúc này thường được sử dụng khi bạn muốn đưa ra một ý tưởng hoặc đề nghị cho người khác.

Cấu trúc “How about” thường được sử dụng trong câu hỏi hoặc câu đề nghị và được theo sau bởi một động từ nguyên mẫu hoặc một danh từ. Ví dụ:

 • How about going to the beach this weekend?

(Cuối tuần này đi biển thì thế nào?)

 • How about having dinner together tonight?

(Cuối tuần này đi biển thì thế nào?

Trong các ví dụ trên, “How about” được sử dụng để đề xuất một hoạt động hoặc đưa ra một lời đề nghị cho người khác. Cấu trúc này cũng có thể được sử dụng để hỏi ý kiến của người khác về một chủ đề cụ thể. Ví dụ:

 • How about the new policy on vacation time? What do you think?

(Chính sách mới về thời gian nghỉ phép thế nào? Bạn nghĩ sao?)

 • How about the upcoming election? Who are you going to vote for?

(Còn cuộc bầu cử sắp tới thì sao? Bạn sẽ bỏ phiếu cho ai?)

Cấu trúc “How about” cũng có thể được sử dụng để yêu cầu thông tin hoặc giải thích về một vấn đề nào đó. Ví dụ:

 • How about the deadline for this project? When is it?

(Làm thế nào về thời hạn cho dự án này? Khi nào?)

 • How about the dress code for the party? Is there a specific dress code?

(Thế còn quy định về trang phục cho bữa tiệc thì sao? Có quy định cụ thể về trang phục không?)

Cấu trúc “How about” là một cách thông dụng để đưa ra lời đề nghị hoặc hỏi ý kiến của người khác và có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

Phân biệt giữa “What about” và “How about”

Cấu trúc What about
Phân biệt giữa “What about” và “How about”

Theo từ điển Cambridge, “What about” và “How about” đều có nghĩa là hỏi ý kiến hoặc đề xuất một ý tưởng. 

Tuy nhiên, “What about” thường được sử dụng để hỏi về một vấn đề cụ thể hoặc để yêu cầu thông tin hoặc giải thích về một vấn đề. 

Ví dụ: “What about the meeting tomorrow? Have we finalized the agenda yet?” (Cuộc họp ngày mai thì sao? Chúng ta đã hoàn tất chương trình chưa?)

 • What about the weather forecast for tomorrow? Do we need to bring umbrellas?

(Dự báo thời tiết cho ngày mai thì sao? Chúng ta có cần mang ô không?)

 •  We need to finalize the guest list for the party. What about your friends from work?

(Chúng ta cần hoàn tất danh sách khách mời cho buổi tiệc. Bạn có muốn mời bạn bè của mình từ công ty không?)

 •  What about the new coffee shop that just opened up? Have you tried it yet?

(Còn quán cà phê mới mở đó thì sao? Bạn đã thử chưa?)

Trong khi đó, “How about” thường được sử dụng để đề xuất một ý tưởng hoặc giải pháp. 

Ví dụ: “How about we have a potluck for lunch tomorrow?” (Chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc mang theo đồ ăn cho bữa trưa ngày mai thì sao?)

 • How about we take a break and go for a walk outside?

(Chúng ta nghỉ ngơi và đi dạo ở ngoài chút thì sao?)

 • We need to decide on a location for the company retreat. How about renting a 

cabin in the mountains?

(Chúng ta cần quyết định địa điểm cho chuyến du lịch công ty. Thuê một căn nhà gỗ ở núi thì sao?)

 • How about we try that new sushi restaurant for dinner tonight?

(Chúng ta thử quán sushi mới đó cho bữa tối tối nay thì sao?)

Như vậy, “What about” được sử dụng để yêu cầu thông tin hoặc giải thích về một vấn đề cụ thể, trong khi “How about” được sử dụng để đề xuất một ý tưởng hoặc giải pháp.

Một số cấu trúc tương đồng với What about/How about

Cấu trúc What about
Một số cấu trúc tương đồng với What about/How about

Trong ngữ pháp tiếng có rất nhiều cấu trúc để đưa ra lời đề nghị hoặc hỏi ý kiến của người khác nhưng cũng có rất  nhiều cách nói khác nhau để đối phương cũng như người đối diện dễ hiểu ý chúng ta hơn, dưới đây là một số cấu trúc câu tương đồng với What about/How about.

1.How/What do you feel about…? (Bạn cảm thấy thế nào về…?)

 • How do you feel about going to a concert tonight?

(Bạn cảm thấy thế nào về việc đi xem một buổi hòa nhạc tối nay?)

 • How do you feel about going to a music festival this summer?

(Bạn cảm thấy thế nào về việc đi đến một lễ hội âm nhạc vào mùa hè này?)

 • What do you feel about the new company policy on remote work?

(Bạn cảm thấy thế nào về chính sách làm việc từ xa mới của công ty?)

2.Have you thought about…? (Bạn đã nghĩ về…chưa?)

 • Have you thought about taking a cooking class? 

(Bạn đã nghĩ về việc học nấu ăn chưa?)

 • Have you thought about taking a trip to Japan next year?

(Bạn đã nghĩ về việc đi du lịch đến Nhật Bản vào năm tới chưa?)

 • Have you thought about switching to a plant-based diet?

(Bạn đã nghĩ về việc chuyển sang chế độ ăn chay chưa?)

3. Why don’t we…? (Tại sao chúng ta không…?)

 • Why don’t we try that new Italian restaurant for lunch? 

(Tại sao chúng ta không thử quán ăn Ý mới đó cho bữa trưa?)

 • Why don’t we grab some coffee and catch up this weekend?

(Tại sao chúng ta không đi uống cà phê và trò chuyện vào cuối tuần này?)

 • Why don’t we try that new restaurant for dinner tonight?

(Tại sao chúng ta không thử quán ăn mới đó cho bữa tối tối nay?)

4. Let’s…(Hãy…)

 • Let’s go for a hike this weekend.

(Hãy đi bộ đường dài vào cuối tuần này.)

 • Let’s go to the beach this weekend. How would you like that?

(Hãy đi đến bãi biển vào cuối tuần này. Bạn muốn như thế nào?)

 • Let’s try a new recipe for dinner tonight. How would you like that?

(Hãy thử một công thức nấu ăn mới cho bữa tối tối nay. Bạn muốn như thế nào?)

5. How would you like…? (Bạn muốn…như thế nào?) 

 • How would you like to go to the museum this weekend?

(Bạn muốn đi đến bảo tàng vào cuối tuần này như thế nào?)

 • How would you like to have pizza for dinner tonight?

(Bạn muốn ăn pizza cho bữa tối tối nay như thế nào?)

 • How would you like to go for a walk in the park after work?

(Bạn muốn đi dạo trong công viên sau giờ làm việc như thế nào?)

Một số mẹo để sử dụng “What about” và “How about” trong giao tiếp hàng ngày

Cấu trúc What about
Mẹo để sử dụng “What about” và “How about” trong giao tiếp hàng ngày
 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để đề nghị một giải pháp cho một vấn đề hoặc một tình huống khó khăn. Ví dụ: What about we split up the work to finish it faster? 

(Chúng ta chia công việc ra để hoàn thành nhanh hơn nhé?)

 • Sử dụng “How about” để hỏi ý kiến của người khác về một lựa chọn trong quá trình lên kế hoạch. Ví dụ: How about we schedule the meeting for next week instead of this week? 

(Chúng ta lên lịch cho buổi họp vào tuần sau thay vì tuần này nhé? Bạn nghĩ sao?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để đề xuất một hoạt động hoặc một kế hoạch cho một nhóm người. Ví dụ: What about we organize a charity event for the community?

 (Chúng ta tổ chức một sự kiện từ thiện cho cộng đồng nhé?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để đưa ra các lựa chọn và lựa chọn tốt nhất sau đó. Ví dụ: What about going to the zoo or the aquarium this weekend? 

(Chúng ta đi đến vườn thú hoặc thủy cung vào cuối tuần này nhé? Bạn thấy sao?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để hỏi ý kiến của người khác về một lựa chọn hoặc một giải pháp. Ví dụ: How about we try a different approach to solve this problem? 

(Chúng ta thử một phương pháp khác để giải quyết vấn đề này nhé? Bạn nghĩ sao?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để đề xuất một sự thay đổi trong kế hoạch hoặc lịch trình. Ví dụ: What about we move the meeting to the afternoon instead of the morning? 

(Chúng ta dời buổi họp sang buổi chiều thay vì buổi sáng nhé?)

 • Sử dụng “How about” để hỏi ý kiến của người khác về một lựa chọn hoặc một giải pháp trong quá trình ra quyết định. Ví dụ: How about we ask for more information before making a decision?

 (Chúng ta hỏi thêm thông tin trước khi quyết định nhé? Bạn nghĩ sao?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để đề xuất một giải pháp cho một vấn đề trong công việc hoặc cuộc sống hàng ngày. Ví dụ: What about we create a task list to keep track of our progress? 

(Chúng ta tạo danh sách công việc để theo dõi tiến độ nhé?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để hỏi ý kiến của người khác về một lựa chọn hoặc hành động trong tương lai. Ví dụ: How about we start planning for our vacation now? 

(Chúng ta bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của chúng ta bây giờ nhé? Bạn thấy sao?)

 • Sử dụng “What about” hoặc “How about” để đưa ra các lựa chọn và giúp người khác quyết định. Ví dụ: What about we order pizza or Chinese food for lunch? 

(Chúng ta đặt pizza hoặc đồ Trung Quốc cho bữa trưa nhé? Bạn muốn gì?)

Xem thêm.

Cấu trúc furthermore/moreover, ôn tập công thức và 4 mẹo phân biệt cho bạn.

Top 12+ những câu nói hay về kỉ niệm bằng Tiếng Anh.

Bài tập ôn tập 

Bài tập ôn tập
Bài tập ôn tập

Bài tập 1 về cấu trúc “What about/How about” có đáp án:

 1. Tình huống: Bạn và bạn bè đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch cuối tuần. Bạn muốn đề xuất một hoạt động cho tối thứ Sáu. Hãy sử dụng cấu trúc “How about” để đề xuất một hoạt động.
 2. Tình huống: Bạn đang lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật của bạn bè vào cuối tuần này. Bạn muốn đề xuất một địa điểm cho tiệc. Hãy sử dụng cấu trúc “What about” để đề xuất một địa điểm.
 1.  Tình huống: Bạn đang thảo luận về việc chọn một ngày để tổ chức một cuộc họp trong tuần tới. Bạn muốn đề xuất một ngày khác. Hãy sử dụng cấu trúc “How about” để đề xuất một ngày khác.
 1. Tình huống: Bạn và người bạn của bạn đang quyết định xem phim vào cuối tuần này. Bạn muốn đề xuất một bộ phim mới. Hãy sử dụng cấu trúc “What about” để đề xuất một bộ phim mới.
 1. Tình huống: Bạn và đồng nghiệp của bạn đang thảo luận về việc giải quyết một vấn đề trong công việc.Bạn muốn đề xuất một giải pháp khác. Hãy sử dụng cấu trúc “How about” để đề xuất một giải pháp khác.

Bài tập 2 “Tìm lỗi sai và sửa” với cấu trúc “What about/How about” có đáp án:

 1. What about we go to the beach or hiking this weekend?
 1. How about we schedule the meeting for next Monday instead of this Monday?
 1. What about we split up the work to finish it faster?
 1. How about we move the meeting to next Wednesday instead of Thursday?
 1. What about having a picnic in the park this weekend?

Đáp án: 

Bài tập 1 :

Tình huống 1: How about we go to a concert on Friday night?

Tình huống 2: What about having the party at the park?

Tình huống 3: How about we schedule the meeting for Thursday instead?

Tình huống 4: What about watching the new action movie that just came out?

Tình huống 5: How about we ask for more input from the other departments?

Bài tập 2 :

1. Câu sai: What about we go to the beach or hiking this weekend?

Lỗi: Thừa chữ “we”

Câu đúng: What about going to the beach or hiking this weekend?

2. Câu sai: How about we schedule the meeting for next Monday instead of this Monday?

Lỗi: Thiếu chữ “week”

Câu đúng: How about we schedule the meeting for next week instead of this week?

3. Câu sai: What about we split up the work to finish it faster?

Lỗi: Thừa chữ “we”

Câu đúng: What about splitting up the work to finish it faster?

4. Câu sai: How about we move the meeting to next Wednesday instead of Thursday?

Lỗi: Sai ngày trong câu

Câu đúng: How about we move the meeting to next Wednesday instead of Friday?

5. Câu sai: What about having a picnic in the park this weekend?

Lỗi: Không có lỗi

Câu đúng: What about having a picnic in the park this weekend ?

Hi vọng bài viết trên Tandaiduong.edu.vn sẽ giúp bạn hiểu cụ thể hơn Cấu trúc “What about”  mà bạn cần chuẩn bị.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết về Cấu trúc not only…but also tại website cùng Tân Đại Dương nhé!Categories Tiếng anh

Leave a Comment