Phân biệt cách dùng cấu trúc Neither và Either

Khi học tiếng Anh chắc chắn các bạn không còn xa lạ với cấu trúc Neither. Tuy nhiên việc sử dụng cấu trúc Neither trong những trường hợp khác nhau khiến nhiều bạn gặp khó khăn.

Cùng tandaiduong.edu.vn tìm hiểu ngay kiến thức tổng quan về cấu trúc Neither và cách phân biệt cấu trúc Neither và Either trong tiếng Anh nhé!

Xem thêm:
Cấu trúc After
Cấu trúc Forget
Cấu trúc Essential

Định nghĩa cấu trúc Neither trong tiếng Anh

Neither có 2 cách phiên âm là /ˈnaɪðə(r)/,  /ˈniːðə(r)/, chúng ta có thể hiểu liên từ Neither có nghĩa là cũng không, không phải người này hay người khác (giữa 2 người), thứ này hay thứ khác (giữa 2 thứ khác nhau.)

Định nghĩa cấu trúc Neither
Định nghĩa cấu trúc Neither

Khi trong câu nhắc đến 2 đối tượng nhưng đặc điểm được nói đến đều không thuộc về 2 đối tượng ấy, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc neither.

Ví dụ:

 • They produced two reports, neither of which contained any useful ideas. (Họ đưa ra hai báo cáo, cả hai đều không có bất kỳ ý tưởng hữu ích nào).
 • ‘Which do you like?’ ‘Neither. I think they’re not beautiful.’ (“Bạn thích cái nào?” “Không cái nào cả. Tôi nghĩ cả hai đều xấu “).

Vị trí của Neither trong câu

Nếu “Both” mang ý nghĩa là “cả hai” trong câu khẳng định thì cấu trúc “neither” được dùng trong câu phủ định với nghĩa “không phải cả hai”. Ở trong câu, “neither” thường có hai vị trí:

Vị trí giữa câu

Khi Neither ở giữa câu, được coi là từ nối giữa hai vế.

S+ V, Neither + trợ động từ + S

E.g. I don’t like fast food, and neither does my brother. (Tôi không thích đồ ăn nhanh, và em tôi cũng thế).

Vị trí đầu câu

Neither + N + V

E.g. Neither student prepared for the exam yesterday. (Không học sinh nào chuẩn bị cho bài kiểm tra hôm qua cả).

Cấu trúc Neither và cách sử dụng

Cấu trúc 1

neither + N (số ít)

Chúng ta sử dụng cấu trúc Neither đi kèm danh từ khi Neither đóng vai trò là một từ xác định trước danh từ số ít trong câu.

E.g. Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà)

Xem thêm:
Cấu trúc until
Made of và Made from
Cách sử dụng It was và It is
Cấu trúc This That These Those
Cấu trúc Neither và cách sử dụng
Cấu trúc Neither và cách sử dụng

Cấu trúc 2

Khi Neither đi cùng với giới từ of thì cấu trúc Neither sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… và danh từ số nhiều.

Neither of + từ xác định + N (số ít/số nhiều)

E.g. Neither of students wanted to fail in final exams. (Không một học sinh nào muốn rớt kì kiểm tra cuối cùng này).

Cấu trúc 3

Khi cấu trúc neither of đi cùng đại từ tân ngữ.

Neither of + đại từ tân ngữ + V (chia số nhiều)

E.g. Neither of us want to lose this basketball match. (Không ai trong chúng ta muốn thua trong trận bóng rổ này).

Dùng cấu trúc neither trong câu trả lời ngắn: khi một người vừa phủ định một điều gì đó nhưng bạn đồng tình với họ thì có thể dùng neither để trả lời.

E.g. “I don’t want to leave my house. It’s boring outside”. “Neither do I” (Tớ không muốn rời khỏi nhà. Ngoài ra rất chán”. “Tớ cũng thế”.

Phân biệt cấu trúc Neither và Either

Dù xuất hiện rất nhiều trong cả bài tập và giao tiếp tiếng Anh nhưng cấu trúc Neither và Either đôi khi vẫn gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh. Cùng tìm hiểu sự khác nhau giữa cấu trúc Neither và Either cùng ví dụ mình họa dưới đây nhé!

Xem thêm:
Cấu trúc câu cầu khiến
Cấu trúc Advise
Phân biệt cấu trúc Allow, Permit, Let
Phân biệt cấu trúc Neither và Either
Phân biệt cấu trúc Neither và Either

Phân biệt ý nghĩa cấu trúc Neither và Either

Về bản chất, cấu trúc Neither mang nghĩa phủ định. Còn cấu trúc Either mang nghĩa khẳng định.

Ví dụ

 • Neither Ally nor Jane likes this flower. (Cả Ally và Jane đều không thích loại hoa này.)
 • Either Ally or Jane likes this flower. (Ally hoặc Jane thích loại hoa này.)

Phân biệt sử dụng của cấu trúc neither và either

Vì có sự khác nhau khi nằm ở 2 dạng câu khẳng định hoặc phủ định, do vậy ngữ nghĩa của 2 cấu trúc neither và either cũng sẽ hoàn toàn đối lập nhau.

Cấu trúc “Either … or” được sử dụng nhằm đưa ra sự lựa chọn 1 trong 2 khả năng, có nghĩa là “Hoặc cái này … hoặc cái kia”. Trong khi đó, cấu trúc Neither…nor sẽ được sử dụng nhằm phủ định cả 2 trường hợp với ý nghĩa “Cả hai đều không”.

Ví dụ

 • Either Lona or Jack will join this class. (Hoặc Lona hoặc Jack sẽ tham gia lớp học này.)
 • Neither Lona nor Jack will join this class. (Cả Lona và Jack sẽ không tham gia lớp học này.)

Bởi sự phổ biến rộng rãi của 2 cấu trúc neither và either nên việc nắm vững cách sử dụng cũng như vận dụng chúng vào giao tiếp hàng ngày một cách tự nhiên và làm bài tập là rất quan trọng nếu bạn muốn thành thạo tiếng Anh như người bản ngữ. 

Bài tập áp dụng cấu trúc Neither trong tiếng Anh

Để khắc sâu hơn kiến thức tiếng Anh vừa học cũng như tổng hợp lại những kiến thức đang có thì việc luyện tập bài tập mỗi ngày không thể bỏ qua. Hãy cùng vận dụng cấu trúc Neither ở trên để giải quyết các bài tập sau nhé.

Bài tập áp dụng cấu trúc Neither
Bài tập áp dụng cấu trúc Neither

Bài tập 1

Chọn đáp án đúng điền vào ô trống.

1. Neither Lilly nor her classmates … going to the park today.

 1. is 
 2. are 
 3. were

2. … I or my dad am a doctor.

 1. Neither 
 2. Either
 3. Not

3. Peter doesn’t go on a picnic this weekend and they don’t, …

 1. too
 2. neither 
 3. either

4. Jenny should prepare for the exams and … should you.

 1. either
 2. neither 
 3. so

5. Pet doesn’t like listening to music, …

 1. either 
 2. too 
 3. neither

6. Elly’s bag wasn’t where she had left it,  ……………. was it anywhere else in the house.

 1. nor
 2. either
 3. neither

7.  Why are you laughing at me? You can’t solve the puzzle, ……………. .

 1. nor
 2. either
 3. neither

8. If Tommy wants to come with us  ……………. , he first needs to get permission from her parents.

 1. too
 2. either
 3. neither

9. The original song actually had no words,  ……………. did it have a music video.

 1. nor
 2. either
 3. neither

10. Celly doesn’t go to college. She doesn’t work anywhere,  ……………. .

 1. nor
 2. either
 3. neither

Bài tập 2

Viết lại các câu sau với nghĩa tương đương

 1. July doesn’t like bananas. I don’t like bananas either. (Neither)
 2. We could have lunch at home. We could also go out to eat. (either)
 3. Alice doesn’t like cats or dogs. (neither)
 4. I’m going to buy one of these skirts. One is red, the other is white. (either)
 5. Elly hasn’t got a laptop. Jollie hasn’t got one, either. (Neither)

Đáp án

Bài tập 1

 1. B
 2. B
 3. C
 4. C
 5. A
 6. A/C
 7. B
 8. A
 9. A/C
 10. B

Bài tập 2

 1. Neither July nor I like bananas.
 2. We could either have lunch at home or go out to eat.
 3. Alice likes neither cats nor dogs.
 4. I’m going to buy either the red skirt or the white one.
 5. Neither Elly nor Jollie has got a laptop.

Với phần lý thuyết và bài tập có đáp án chi tiết về cấu trúc neither trên đây, chúng tôi hy vọng đã giúp bạn nắm vững kiến thức về cấu trúc này. Các bạn nên ôn tập kiến thức lí thuyết và làm bài tập mỗi ngày để củng cố và nâng cao kiến thức tiếng Anh nhé!

Tandaiduong.edu.vn hi vọng qua bài viết các bạn sẽ cải thiện được Tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment