Cấu trúc Enough và một số nguyên tắc cần lưu ý

Trong tiếng Anh, cấu trúc enough được sử dụng để diễn tả mức độ đủ của một điều gì đó. Việc sử dụng cấu trúc này đòi hỏi sự chính xác và nhạy bén trong việc sử dụng từ enough.

Trên hết, bạn cần phải hiểu cách sử dụng cấu trúc enough để tránh việc sử dụng sai và gây hiểu nhầm cho người đọc.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc enough cũng như những điểm cần lưu ý khi sử dụng nó

1. Enough là gì?

Cấu trúc Enough
Cấu trúc Enough

“Enough” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt là “đủ” để làm gì đấy. Trong một số tình huống khác, “enough” được dùng với mục đích và ý nghĩa khác nhau. “Enough” có thể được dùng để chỉ số lượng hay kích thước của 1 sự vật nào đó mang vừa không hoặc đủ không.

Ex:

I don’t have enough time to do all the housework.

Jerry is intelligent enough to solve that problem.

2. Cấu trúc enough trong tiếng Anh

Cấu trúc Enough
Cấu trúc Enough

a. Cấu trúc enough dạng khẳng định

 • Trường hợp với tính từ (Adj)

Cấu trúc: S + am/is/are + adj + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

– These oranges are ripe enough for us to eat. (Những quả táo này đủ chín để chúng ta có thể ăn.)

– I am tall enough to play basketball. (Tôi đủ cao để chơi bóng rổ.)

 • Trường hợp với trạng từ (Adv)

Cấu trúc: S + V + adv + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

– She explained it clearly enough for me to understand. (Cô ấy giảng giải đủ rõ ràng để tôi có thể hiểu được.)

– She drove slowly enough that I could keep up with her. (Cô ấy lái xe đủ chậm để tôi có thể đuổi kịp.)

b. Cấu trúc enough dạng phủ định

Ở thể phủ định của cấu trúc enough, bạn hãy thêm “not” vào sau động từ to Be, hoặc thêm trợ động từ phủ định vào trước động từ thường. Bên cạnh đó, cần đảm bảo phù hợp với chủ ngữ và thì của câu.

 • Trường hợp với tính từ (Adj)

Cấu trúc: S + am/is/are + not + adj + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

– He’s not tall enough to be a model. (Anh đấy không đủ cao để trở nên người mẫu.)

– She is not trustworthy enough for me to tell her all my secrets. (Cô đó không đủ tin cậy để tôi có thể kể hết các bí mật của mình.)

 • Trường hợp với trạng từ (Adv)

Cấu trúc: S + don’t/doesn’t/didn’t +V + adv + enough + (for sb) + to V

Ví dụ:

– I didn’t get up early enough to see the sunrise. (Tôi dậy không đủ sớm để có thể ngắm rạng đông.)

– He didn’t speak slowly enough for me to listen. (Anh đấy nhắc không đủ chậm để tôi có thể nghe được.)

c. Cấu trúc enough với danh từ

Nếu “enough” đi cùng với danh từ thì –> “enough” đứng trước danh từ.

 • Đối với danh từ (noun) thể khẳng định

Cấu trúc: S + V + enough + Noun + (for sb) + to V

Ví dụ:

– I have enough time to do my homework. (Tôi có đủ thời gian để làm bài tập về nhà.)

– This car doesn’t have enough seats for 10 people. (Chiếc xe này không đủ chỗ cho 10 người.)

 • Đối với danh từ (noun) thể phủ định

Cấu trúc: S + Trợ động từ + Not + V + Enough + Noun + (for sb) + to V

Ví dụ:

– She doesn’t have enough money to buy a car. (Cô ấy không đủ tiền để mua ô tô.)

– My house does not have enough room for you to stay overnight. (Nhà của tôi không đủ phòng để bạn có thể tá túc qua đêm.)

 • Đối với danh từ (noun) trong câu hỏi

Cấu trúc: Trợ động từ + S + V + Enough + Noun + (for sb) + to V?

Ví dụ:

– Will they have enough evidence to prove John is a thief? (Liệu họ có đủ chứng cứ để chứng minh John là trộm không?)

– Will he be sincere enough to convince his wife? (Liệu anh ấy có đủ chân thành để thuyết phục vợ mình không?)

3. Cách dùng enough để nối câu và một số nguyên tắc cần nhớ khi sử dụng enough

Cấu trúc Enough
Cấu trúc Enough

Khi dùng “enough” để nối câu, bạn cần nhớ những lưu ý  sau:

Nguyên tắc 1: Lược bỏ Too, so, very, quite, extremely… ở trước tính từ/trạng từ; Much, many, a lot of, lots of… ở trước danh từ

Ví dụ:

 • She is very intelligent. She can become the winner of the competition.

  = She is very intelligent enough to become the winner of the competition.

  → Cô đó đủ thông minh để trở thành người chiến thắng cuộc thi
 • I have a lot of candy. I can share them with the kids.

  = I have enough a lot of candy to share with the kids.

  → Tôi có đủ kẹo để chia cho bọn trẻ.

Nguyên tắc 2: Lược bỏ “for sb” phía sau cấu trúc enough ví như chủ ngữ hai vế câu giống nhau

Ví dụ:

 • Hoa is very intelligent. She could become a genius.

  = Hoa is intelligent enough to become a genius.

  → Hoa có đủ sự thông minh để phát triển thành 1 thiên tài
 • He is short. He can’t take that book off the shelf.

  = He isn’t tall enough to take that book on the shelf.

  Anh đó không đủ cao để lấy cuốn sách trên kệ.

Nguyên tắc 3: Lược bỏ tân ngữ câu thứ hai nếu chủ ngữ của câu thứ nhất và tân ngữ của câu thứ 2 cùng đề cập đến 1 đối tượng.

Ví dụ:

 • This shirt is too expensive. I can’t buy it.

  = This shirt isn’t cheap enough for me to buy.

  → chiếc áo này không đủ rẻ để tôi có thể mua
 • This dress is too tight. I can’t wear it.

  = This dress is not big enough for me to wear it.

  → cái váy này không đủ rộng để tôi mặc vừa

4. Cấu trúc enough và too/to

Trái ngược với cấu trúc enough (đủ để làm gì) là cấu trúc too/to (quá để khiến cho gì)

Cấu trúc enoughCấu trúc too/to
Cấu trúcS + V/to be + adj/adv + enough + (for sb) + to VS +V/be+ (not) + too + adj + (for somebody) + lớn V
Cách sử dụngmô tả đủ hay không đủ để làm điều gì.Thể hiện quá … tới nỗi chẳng thể
Ví dụI ran fast enough to reach the finish line first.
–> Tôi chạy đủ nhanh để về đích sớm nhất.
The weather is too bad for us to go to the beach.
–>Thời tiết quá xấu đến nỗi mà chúng tôi không thể ra bãi biển.

Cấu trúc enough là phần ngữ pháp quan trọng mà bạn cần nắm chắc để vận dụng trong bài thi. Hy vọng với những chia sẻ này tandaiduong.edu.vn có thể giúp bạn tránh “mắc bẫy” khi làm dạng bài tập này.

Tuy nhiên, để tăng trình độ tiếng Anh toàn diện, bạn có thể tham khảo thêm các mẹo học nhanh tiếng Anh của Tân Đại Dương nhé!

Leave a Comment