Cấu trúc Different from chi tiết nhất

Cấu trúc Different from là cấu trúc được sử dụng nhiều trong tiếng Anh khi muốn biểu đạt sự khác nhau.Vậy đâu là tình huống nên dùng và cấu trúc chuẩn nhất của nó là gì? Đâu là điểm khác biệt với những cấu trúc còn lại như different to, different than và different with. Hôm nay, Tandaiduong.edu.vn sẽ gửi bạn nội dung tham khảo cụ thể chi tiết ở phần dưới nhé!

1. Different from là gì?

Để hiểu được khái niệm “Different from”, trước nhất, bạn cần đi vào phân tích từng thành tố trong cụm từ này:

Cấu trúc Different from
Cấu trúc Different from
 • “Different” là 1 tính từ mang nghĩa “khác”, “khác biệt”, “khác nhau”.
 • “From” là giới từ, thường có nghĩa là “từ (nơi nào/ lúc nào)”. Ngoài ra trong cấu trúc này, “From” được hiểu là “với”.

Như vậy, cấu trúc “Different from” đã có thể dịch sang tiếng Việt là “khác với”, “khác biệt với”, được sử dụng mang vai trò là cụm tính từ trong câu nhằm so sánh sự khác nhau giữa 2 hay nhiều người, sự vật hoặc sự việc trong cuộc sống.

Phiên âm của “Different from” trong tiếng Anh – Anh là /ˈdɪf.ər.ənt frɒm/ và tiếng tiếng Anh – Mỹ là /ˈdɪf.ɚ.ənt frɑːm/.

2. Phương pháp sử dụng cấu trúc Different from

Different from + gì? Dưới đây là cấu trúc của Different from:

Subject + lớn be/state verbs + different from + object

Chú ý: State Verbs là những động từ chỉ thuộc tính (không thể chia ở dạng V-ing khi biểu lộ tính chất). Những động từ ấy là: look (trông như), seem (dường như), hear (nghe như), fell (cảm thấy), taste (nếm có vị là), 

Ví dụ:

 • That house is different from every house I ever lived in before (Thành phố sôi động này khác có thành phố tôi từng sống trước đây)
 • Lan looks very different from yesterday. She is prettier today! (Lan trông rất khác so với ngày hôm qua. Bữa nay cô ấy đẹp hơn)
 • It seemed different from what Nam expected (Nó có vẻ khác những gì Nam mong đợi)

3. Phân biệt Different from, Different to, Different than, Different with

Cấu trúc Different from
Cấu trúc Different from

a. Phân biệt Different from với Different to, Different than

Một số bạn không rõ là cuối cùng thì Different đi với giới từ gì? Tandaiduong.edu.vn sẽ làm rõ sự khác nhau giữa các giới từ này. Thực chất, các cấu trúc different from, different to và different than khác nhau ở mức độ và phạm vi chuẩn ngữ pháp được công nhận. Bảng dưới đây giúp bạn phân biệt rõ hơn về 3 cấu trúc different from, different to, different than này:

Cấu trúcDifferent fromDifferent toDifferent than
Cách dùngPhổ biến trong văn viết và văn nóiĐa số dùng trong văn nóiThường được coi là thiếu tự nhiên vì theo nguyên tắc ngữ pháp người ta chỉ dùng “than” cho trường hợp so sánh hơn
Quy tắccó thể sử dụng trong gần như các trường hợpNgười Anh thường dùng (Người Mỹ hiếm lúc sử dụng)Người Mỹ thường sử dụng (Người Anh thi thoảng mới sử dụng)
Ví dụMy opinion is different from Nam’s (Ý kiến của tôi rất khác với ý kiến của Nam)This weather is so different from yesterday (Thời tiết thì rất khác so với ngày hôm qua)Lan is so different to her sister (Lan thì rất khác so với em gái của cô ấy)This house is very different to your house (Ngôi nhà này rất khác với ngôi nhà của ban)This coffee tastes very different than the one I usually drink (Vị cà phê này rất khác so với các dòng tôi từng uống)His accent is different now than before he went to New Zealand (Giọng của anh đó khác so với trước khi anh ta đến New Zealand)

Lưu ý: Trong những trường hợp của Different to và Different than, bạn hoàn toàn có thể viết hoặc nhắc lại bằng cấu trúc Different from mà không lo về ngữ pháp và độ phù hợp. Chính vì thế, different from là chọn lọc an toàn cho mọi người khi sử dụng trong câu văn của mình.

b. Phân biệt với cấu trúc Different with

Có thể thấy các cấu trúc bên trên được sử dụng để so sánh giữa người/sự vật với người/sự vật khác. Còn cấu trúc different with để nhấn mạnh sự đặc biệt của chủ để được nói tới. Ý nghĩa của different with là đặc biệt vì điều gì. Ví dụ:

 • Trung look so different with the new hair (Trung trông rất khác với kiểu tóc mới)
 • Lan seems different with the tattoos on her right arm (Lan mang vẻ khác biệt với hình xăm bên cánh tay phải)

4. Cấu trúc trái nghĩa của cấu trúc Different from: The same as

Sau đây là cấu trúc cũng cực kỳ phổ thông và trái nghĩa với cấu trúc Different from đó là cấu trúc the same as. The same as sở hữu nghĩa là: giống nhau, giống với,… The same as mang 2 cấu trúc như sau.

Cấu trúc Different from thứ nhất:

The same as + Noun

Ví dụ:

 • His shirt is the same as mine (Áo của anh đấy giống áo của tôi)
 • I fell exactly the same as you (Tôi cảm nhận chân thực giống như bạn vậy)

Cấu trúc Different from thứ hai:

The same + Noun + as

Ví dụ:

 • Nam is the same age as my brother (Nam thì bằng tuổi em trai tôi)
 • This apple has the same weight as that orange (Quả táo này có trọng lượng giống như quả cam)

5. Các cụm/từ đi với different thường gặp

Dưới đây là một số những collocation với different from giúp bạn tdùng different một cách linh hoạt hơn:

Từ/ cụm từKhái niệmVí dụ
Absolute differenceKhác biệt tuyệt đốiThe proportionate difference is greatest, but the absolute difference smallest, for couples where the wife is aged 80 and over.(Sự khác biệt tương ứng là lớn nhất, nhưng sự khác biệt tuyệt đối nhỏ nhất, đối với các cặp vợ chồng nơi người vợ từ 80 tuổi trở lên.)
Big differenceSự khác biệt lớnThere is a big difference between a five-year sentence, a forty-year sentence, and a sentence measured in three figures.(Có 1 sự khác biệt to lớn giữa bản án năm năm, bản án bốn mươi năm và bản án được đo bằng ba hình.)
Crucial differenceSự khác biệt quan trọngThe crucial difference between the old and the new systems is compliance with the principle of informational self-determination.(Sự khác biệt chủ yếu giữa các hệ thống cũ và hệ thống mới là tuân thủ nguyên tắc tự quyết thông tin.)
Cultural differenceSự khác biệt về văn hóaCultural difference in architectural education is seldom discussed in public debate among teachers of architecture.(Sự khác biệt về văn hóa trong giáo dục kiến ​​trúc hiếm lúc được trao đổi trong cuộc tranh luận công khai giữa các giáo viên kiến ​​trúc.)
Difference of attitudeSự khác biệt của thái độSurely that indicates a difference of attitude at least. (Chắc chắn nó chỉ ra 1 sự khác biệt của thái độ ít nhất).

6. Bài tập về cấu trúc Different from

Cấu trúc Different from
Cấu trúc Different from

Thực hành ngay bài tập dưới đây để nắm vững về cấu trúc Different from trong ngữ pháp tiếng Anh bạn nhé!

Bài 1: Điền từ đúng vào chỗ trống (Sử dụng cấu trúc Different from hoặc the same as)

 1. The final match today is different ______ 2019.
 2. How are you ______ from your father?
 3. The cake tastes ______ as chocolate.
 4. We imagine ourselves more ______ other animals.
 5. Rain is pronounced ______ reign in English.

Bài 2. Các cụm từ đi kèm có different sau đây là TRUE or FALSE?

 • Hannah (a British): This trip has been different than the one I took to London 10 years ago when I spent most of my time in the pubs.
 • Jack (an American): My sister is different to who she was last year. She has matured.
 • The jacket we bought is not different from the pricier one at the boutique.

Đáp án:

Bài 1:

1 – from2 – different3 – the same4 – different from5 – the same as

Bài 2: 1 – F, 2 – F, 3 – T

Trên đây là các chia sẻ rất chi tiết và đầy đủ về cấu trúc Different from, đừng quên đọc thật kỹ ví dụ và bài tập ứng dụng. Nếu bạn quan tâm đến cách học, cách nhớ lâu các kiến thức tiếng Anh thì có thể xem tại tandaiduong.edu.vn nhé!

Leave a Comment