Cách dùng cấu trúc Asked me + bài tập có đáp án

Sau khi đã tìm hiểu qua cấu trúc mind chúng ta sẽ đến với các cấu trúc hay và dễ nhầm lẫn khác trong tiếng anh, trong đó có .

Khi học về kiến thức câu trực tiếp, gián tiếp các bạn đã biết tới cấu trúc Asked me. Vậy bạn có gặp khó khăn khi làm bài tập có ứng dụng cấu trúc Asked me chưa? Nếu có hãy cùng tham khảo ngay kiến thức về cấu trúc Asked me trong bài viết dưới đây.

Bên cạnh đó, tandaiduong.edu.vn còn tổng hợp những bài tập về cấu trúc Asked me để các bạn luyện tập ở cuối bài.

Xem thêm:
Cấu trúc Offered
Cấu trúc Neither và Either
Cấu trúc After
Cấu trúc Forget
Cấu trúc Essential

Các cấu trúc Asked me trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các cấu trúc asked me được sử dụng khác nhau tương ứng với từng loại câu hỏi trực tiếp. Cùng tìm hiểu từng trường hợp sử dụng cấu trúc Asked me, với ví dụ minh họa dưới đây:

Cấu trúc Asked me ở câu hỏi dạng Yes/ No question

Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu cấu trúc Asked me trong dạng Yes/ No question. Với dạng câu hỏi này người nghe sẽ đưa ra câu trả lời là Yes hoặc No.

Cấu trúc câu Asked me gián tiếp:

S + asked/asked + sb/wanted to know/wondered + if/whether + Clause
Cấu trúc Asked me ở câu hỏi dạng Yes/No question
Cấu trúc Asked me ở câu hỏi dạng Yes/No question

Ví dụ:

 • “Do you love horror movies?”, Min asked.  

→ Min asked me if/whether I loved horror movies. (Min hỏi tôi liệu tôi có thích những bộ phim kinh dị không.)

 • “Have you finished your plan yet?”, the manager asked. 

→ The manager asked me if/whether I had finished my plan yet. (Quản lý hỏi tôi liệu đã hoàn thành kế hoạch của mình chưa.)

Lưu ý: Nếu trong tiếng Anh câu trực tiếp có cụm từ “or not” thì khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta bắt buộc phải thay “whether” thay vì “if”

Ví dụ:

 • “Does she like this shirt or not?”, he asked me.  

→ He asked me whether she liked that shirt or not. (Anh ta tự hỏi liệu cô ấy có thích chiếc áo sơ mi đó hay không.)

 • “Can Peter drive or not?”, he asked.

→ He asked me whether Peter could drive or not. (Anh ta hỏi liệu Peter có thể lái xe hay không.)

Cấu trúc asked me ở câu hỏi Wh-questions

Một dạng câu hỏi quan trọng chứa cấu trúc asked me trong tiếng Anh khác là câu hỏi Wh-question. Đây là các câu hỏi có từ để hỏi bắt đầu bằng Wh- (What, Where, When, Which, Why,…), cùng tham khảo cấu trúc câu gián tiếp và ví dụ minh họa dưới đây nhé:

Cấu trúc câu gián tiếp:

S + asked/asked + sb/wondered/wanted to know + Clause 

Ví dụ:

 • “Where do you come from, Linn?”, Linda asked. 

→ Linda asked Linn where he came from. (Linda hỏi Linn đến từ đâu.)

 • “When are you going to fix this TV?” He asked.

→ He asked me when I was going to fix that TV. (Anh ấy hỏi tôi bao giờ tôi sẽ sửa cái ti vi đó.) 

Cấu trúc asked me ở dạng câu mệnh lệnh

Khác với cách sử dụng trong 2 loại câu hỏi ở trên, cấu trúc asked me trong câu gián tiếp mệnh lệnh được dùng với ý nghĩa là “yêu cầu”, “đề nghị”. Dưới đây là cấu trúc câu trực tiếp và gián tiếp kèm ví dụ minh họa để các bạn tham khảo:

Câu trực tiếp: V-inf/ Don’t + V-inf, please
Câu gián tiếp: S + asked/told/advised/ordered/wanted/warned + sb + (not) + to V-inf

Ví dụ:

 • “Open the window, please”, my father said. 

→ My father asked me to open the window. (Bố tôi bảo mở cửa sở ra.)

 • “Don’t go home late”, my parent said. 

→ My parent asked/told me not to go home late. (Bố mẹ tôi bảo đừng về muộn.)

Bài tập ứng dụng cấu trúc Asked me

Để tổng hợp lại kiến thức vừa học ở trên, chúng ta hãy cùng điểm qua một số bài tập về cấu trúc asked me nhé.

Xem thêm:
Cấu trúc until
Made of và Made from
Cách sử dụng It was và It is
Cấu trúc This That These Those
Cấu trúc câu cầu khiến
Bài tập ứng dụng cấu trúc Asked me
Bài tập ứng dụng cấu trúc Asked me

Bài tập 1

Chuyển những câu sau sang dạng gián tiếp sử dụng cấu trúc asked me

1.“Open the book.” Tom said to his son.

=> Tom asked his son …………………………………………………………………………

 1. “Where are you going next Monday?” Billy asked Minn.

=> Billy asked Minn where ……………………………………………………………………

 1. “Which subjects did they enroll in?” Peter asked.

=> Peter asked ……………………………………………………………………………………

 1. “Is it going to be a rainy day today?” Lilly asked me.

=> Lilly asked me ……………………………………………………………………………

 1. “Is the Popp park far away?” the boy asked.

=> The boy asked ……………………………………………………………………………..

 1. “Please let me borrow your calculate” Jane said to her.

=> Jane asked… …………………………………………………………………………………

 1. “How many subjects have you finished since 2021?” the examiner asked Jack.

=> The examiner asked …………………………………………………………………..

 1. “Where is the best place to buy gifts for my friend?”, Lona asked

=> Lona asked…………………………………………………………………………………..

 1. “Can I borrow your book, Tim?” asked Jack.

=> Jack asked if …………………………………………………………………………………

 1. “What do you want for dinner today, Jollie?” Lane asked.

=> Lane asked……………………………………………………………………………………

Bài tập 2

Sử dụng cấu trúc Asked me để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

1.Where is your older brother?”, Min asked me.

➔ Min asked me______________________________.

2. “Say hello to my grandparents”, My parent said.

➔ My parent asked me______________________________.

3. “ Did Mr Peter send the letter to you?”, Lilan asked him.

➔ Lilan asked him______________________________.

4. “Where is the best place to eat soup?”, Allain asked.

➔ Allain asked______________________________.

5. “What do you want for lunch tonight, Lilly?”, Alex asked.

➔ He asked______________________________.

6. July asked me, “Did you go to work yesterday?”

➔ July asked me______________________________.

7. My sister asked Linda, “How long have you learnt English?”

➔ My sister asked Linda __________________________.

8. Anna wanted to know, “Are you a Math teacher?”

➔ Anna wanted to know___________________________.

9. My grandparent asked her, “Does you enjoy your job?”

➔ My grandparent asked her__________________________.

10. Alex asked, “When did you buy it?”

➔ Alex asked me__________________________.

Đáp án cấu trúc asked me

Đáp án cấu trúc asked me
Đáp án cấu trúc asked me

Bài tập 1

 1. Tom asked his son to open the book.
 2. Billy asked Minn where she was going the following Monday.
 3. Peter asked me which subjects they had enrolled in.
 4. Lilly asked me whether/if it would be a rainy day that day.
 5. The boy asked whether/if the Popp park was far away.
 6. Jane asked her to let him borrow her Calculate.
 7. The examiner asked Jack how many subjects he had finished since 2021.
 8. Lona asked me where the best place to buy gifts for her friend was.
 9. Jack asked Tim whether/if he could borrow his book.
 10. Lane asked what Jullie wanted for dinner that day.

Bài tập 2

 1. Min asked me where my older brother was.
 2. My parent asked me if said hello to their grandparents.
 3. Lilan asked him if Mr Peter had sent the letter to him.
 4. Allain asked me where the best place to eat soup was.
 5. Alex asked Lilly what she wanted for lunch that night.
 6. July asked me if I had gone to work the day before.
 7. My sister asked Linda how long he had learnt English.
 8. Anna wanted to know if I was a Math teacher.
 9. My grandparent asked her if she enjoyed her job.
 10. Alex asked me when I had bought it.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Asked me mà các bạn cần hiểu rõ. Các bạn nên luyện tập tiếng Anh hằng ngày để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.

Tandaiduong.edu.vn hi vọng qua bài viết các bạn sẽ cải thiện được Tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công!

Ngoài ra để tìm kiếm các tài liệu tiếng anh cực chất bạn có thể tìm đến: tienganhduhoc.vn.

Leave a Comment