Kiến thức về cấu trúc As if trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cấu trúc As if được sử dụng phổ biến với ý nghĩa “như thể là..” Với cách sử dụng đa dạng, nhiều bạn gặp khó khăn khi sử dụng cấu trúc As if trong giao tiếp và làm bài tập hằng ngày.

Hiểu được điều đó, tandaiduong.edu.vn sẽ chia sẻ những kiến thức đầy đủ và chi tiết nhất về cấu trúc As if để các bạn tham khảo trong bài viết dưới đây.

Xem thêm:
Cấu trúc Promise
Cấu trúc Stop
Cấu trúc Prefer

Định nghĩa cấu trúc AS IF trong tiếng Anh

Cấu trúc As if thể hiểu đơn giản là: như thể là…, thường được dùng để mô tả tình trạng của hiện tượng, hành động hay sự vật nào đó hoặc mang ý nghĩa mỉa mai sự việc, hành động nào đó.

Định nghĩa cấu trúc AS IF
Định nghĩa cấu trúc AS IF

Ví dụ 1: Mina looks as if she knows the answer. (Mina trông như biết đáp án)

→ Trong trường hợp này, người nói đang mô tả tình trạng rằng Mina biết đáp án.

Ví dụ 2: Alex looks as if he knew the answer. (Alex trông có vẻ như biết đáp án)

→ Trong trường hợp này, Alex bộc lộ ra rằng anh ấy biết đáp án, nhưng chưa chắc rằng anh ấy đã biết đáp án thực sự hay chưa, người nói muốn mỉa mai về sự bộc lộ của Alex).

Cách sử dụng cấu trúc AS IF trong tiếng Anh

Cấu trúc AS IF đi với các động từ chỉ giác quan

Cấu trúc As if thông thường đi với những động từ chỉ giác quan như: look, smell, sound, taste, feel.

Cấu trúc: 

S + V + as if / as though + S + V

Lưu ý: động từ ở mệnh đề chính chia theo thì nào thì động từ ở mệnh đề AS IF sẽ chia theo thì đó.

Ví dụ:

 •  The mango tastes bad as if it is going to be rotten. (Quả xoài có vị rất tệ, cứ như nó sắp bị thối vậy).
 • Peter sounds as if he gets a stomach. (Peter nghe cứ như anh ấy bị đau bụng).
 • Lusy looked happy as though she just won the lottery. (Lusy trông rất vui vẻ cứ như là cô ấy vừa trúng xổ số vậy).

Cấu trúc AS IF dùng diễn tả tình huống có thật

Trong trường hợp này, cấu trúc AS IF diễn tả những tình huống có thật (là các sự vật hay sự việc rất rõ ràng). Việc sử dụng cấu trúc AS IF có tác dụng mô tả, so sánh sự vật, hiện tượng hay sự việc trong câu.

Cấu trúc

Ở thì hiện tại: S + Vs/es + as if / as though + S + Vs/es…

Ví dụ: Peter runs as if she has nothing to lose. (Peter chạy như thể cô ấy không có gì để mất).

Ở thì quá khứ: S + V-ed + as if / as though + S + V-ed…

Ví dụ: Anna ran as if someone were chasing her. (Anna chạy như thể có ai đang đuổi theo cô ấy).

Xem thêm:
Cấu trúc Remind và cách phân biệt với Remember
Cấu trúc Mind
Cấu trúc Not Until
Cấu trúc Deny và Refuse
Cách sử dụng cấu trúc AS IF
Cách sử dụng cấu trúc AS IF

Cấu trúc As if dùng để diễn tả tình huống không có thật ở hiện tại

Cấu trúc As if khi được dùng để diễn tả tình huống không có thật nghĩa là nó diễn tả tình huống giả định và không có thật trong hiện tại.

Cấu trúc: 

S + Vs/es + as if / as though + S + V-ed

Lưu ý: Khi sử dụng cấu trúc As if để diễn tả tình huống không có thật ở hiện tại thì động từ “to be” được sử dụng là “were” với bất kỳ chủ ngữ nào.

Ví dụ 1: Peter dresses as if it were summer even in the winter. (Peter ăn mặc cứ như bây giờ là mùa hè).

→ Nhưng bây giờ thời tiết không phải mùa hè

Ví dụ 2: Alex acts as though he were rich. (Alex cứ làm như thể là anh ta giàu có lắm).

→ Thực tế Alex không giàu.

Ví dụ 3: Emmy talks as if she knew everything in the world. (Emmy nói như thể cô ấy biết mọi thứ về thế giới).

→ Thực tế Emmy không biết gì nhiều.

Cấu trúc AS IF diễn tả tình huống không có thật ở quá khứ

Cấu trúc As if khi được dùng để diễn tả tình huống không có thật nghĩa là nó diễn tả tình huống giả định và không có thật trong quá khứ.

Cấu trúc:

S + V-ed + as if / as though + S + V-p2

Ví dụ: Jane looked as though he had seen a ghost. (Trông Jane như thể anh ta vừa gặp ma)

→ Thực tế anh ấy không thấy ma.

Anna talked about the contest as if she had won the grand prize. (Anna nói về cuộc thi như thể cô ấy đã đạt được giải thưởng danh giá).

→ Thực tế cô ấy không đạt giải thưởng danh giá nào cả.

Cách sử dụng khác của cấu trúc AS IF

Ngoài 4 cách dùng nêu trên, có một số trường hợp AS IF không tuân theo nguyên tắc đó là và có thể sử dụng To + V hoặc cụm giới từ đi sau.

Cấu trúc: 

S + Vs/es/ed + as if / as though + to V / cụm giới từ

E.g. 

 • Butin ran out as though to chase the dog. (Butin chạy ra ngoài cứ như để đuổi theo chú chó).
 • They looked at each other as if in doubt. (Họ nhìn nhau cứ như là nghi ngờ nhau vậy).

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc AS IF

Mệnh đề sau AS IF không hẳn bắt buộc phải tuân theo những quy tắc trên. Ở một số trường hợp cụ thể, nếu điều kiện trong câu là có thật hoặc theo người nói điều đó là có thật thì những công thức trên sẽ không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau cấu trúc diễn biến bình thường theo mối quan hệ với mệnh đề chính.

Ví dụ: Olad looks as if he has finished the fixing. (Trông Olad cứ như đã sửa xong rồi).

Bài tập áp dụng ứng dụng cấu trúc As If

Xem thêm:
Cấu trúc Although, Though, Even Though, Despite và In Spite Of
Cấu trúc Need
Cấu trúc Object
Bài tập áp dụng ứng dụng cấu trúc As If
Bài tập áp dụng ứng dụng cấu trúc As If

Bài tập

Áp dụng cấu trúc AS IF để viết lại những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi:

 1. They talk like kings.

→ They talk…………………………………………

 1. Zen makes up like an actress.

→ Zen makes up……………………………………

 1. Dory dresses up like a queen.

→Dory dresses up…………………………………

 1. Mina pretends not to know me.

→ Mina looks………………………………………….

 1. Anna speaks like a prophet

→ Anna speaks ………………………………………………..

 1. Peter spends like a prince.

→ Peter spends his money………………………………….

 1. My head seems to be on fire now.

→ I feel………………………………………………………….

 1. I had a feeling that I was walking in the air.

→ I feel……………………………………………………….

 1. Anna cries like a baby.

→ Anna cries…………………………………………………

 1. Alex behaves like an owner of the place.

→ Alex behaves……………………………………………….

Đáp án

 1. They talk as if they were kings.
 2. She makes up as if she were an actress.
 3. Dory dresses up as if she were a queen.
 4. Mina looks as if she didn’t know me.
 5. Anna speaks as if she were a prophet.
 6. Peter spends his money as if he were a prince.
 7. I feel as if my head were on fire now.
 8. I feel as if I had been walking in the air.
 9. Anna cries as if she were a baby.
 10. Alex behaves as if he were the owner of the place.

Hy vọng phần chia sẻ kiến thức đầy đủ và chi tiết về cấu trúc As if đã giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh quen thuộc và cực kỳ phổ biến này.

Tandaiduong.edu.vn hi vọng qua bài viết các bạn sẽ cải thiện được Tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment