Top 30 câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập

Việc học không bị giới hạn bởi độ tuổi, không gian hay thời gian. Học tập vừa là trách nhiệm vừa là quyền của con người.

Vì vậy nếu bạn đang cảm thấy bế tắc và chán nản trong việc học thì có thể tham khảo ngay những câu nói hay bằng tiếng anh về học tập trong bài viết.

Tandaiduong.edu.vn đã tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập để bạn vừa có động lực vừa có thể học thêm từ vựng tiếng Anh mới.

Chính vì vậy, tandaiduong.edu.vn đã tổng hợp những câu nói hay để tiểu sử bằng tiếng Anh trong bài viết dưới để các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang nỗ lực cố gắng và cần được động viên, hãy tìm đến:
Những câu nói tiếng Anh hay về idol
Những câu nói mở đầu bài thuyết trình tiếng anh

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập ngắn gọn và ý nghĩa

Học tập là một hành trình dài trong cuộc đời mỗi người. Để đi theo con đường này cần cả sự kiên nhẫn và rất nhiều nỗ lực.

Nếu bạn mất phương hướng có thể tham khảo ngay những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập ngắn gọn và ý nghĩa dưới đây:

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập

1. If I fail, I try again and again, and again.

Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử lại nhiều lần.

2. I’ll always choose a lazy person’s job… because he’ll find an easy way to do it.

Tôi sẽ luôn chọn công việc của một người lười biếng… bởi vì anh ta sẽ tìm ra cách dễ dàng để thực hiện công việc đó.

3. Never stop learning because life never stops teaching.

Đừng bao giờ ngừng học hỏi vì cuộc sống không bao giờ ngừng dạy.

4. Once you stop learning, you will start dying.

Một khi bạn ngừng học, bạn sẽ bắt đầu chết.

5. On The Way To Success, There Is No Trace Of Lazy Men.

Trên Con Đường Thành Công Không Có Dấu Vết Của Những Kẻ Lười biếng.

6. Education is the most potent weapon we use to change the world.

Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà chúng tôi sử dụng để thay đổi thế giới.

7. The most beautiful thing about learning is that no one takes that away from you.

Điều đẹp nhất của việc học là không ai lấy đi điều đó của bạn.

8. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.

Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai, hãy học như thể bạn sẽ sống mãi mãi.

9. Learning is a treasure that’ll follow its owner everywhere.

Học tập là một kho báu sẽ theo chủ nhân của nó ở khắp mọi nơi.

10. Learning is the eye of the mind.

Học tập là con mắt của trí óc.

11. Adventure is the best way to learn.

Phiêu lưu là cách tốt nhất để học.

10. You’ll never be brave if you do not get hurt. You’ll never learn if you do not make mistakes. You’ll never be successful if you do not encounter failure.

Bạn sẽ không bao giờ dũng cảm nếu bạn không bị thương. Bạn sẽ không bao giờ học được nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu bạn không gặp phải thất bại.

11. If you are unwilling to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you.

Nếu bạn không muốn học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi thì không ai có thể ngăn cản bạn.

12. Sow a thought, and you reap an act. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and you reap a destiny.

Gieo một suy nghĩ, và bạn gặt một hành động. Gieo một hành động, và bạn gặt một thói quen.

Gieo một thói quen và bạn gặt hái một tính cách. Gieo một tính cách, và bạn gặt một số phận.

Bạn đang nỗ lực cố gắng và cần được động viên, hãy tìm đến:
Những câu nói tạo động lực bằng tiếng anh
Câu nói tiếng anh tạm biệt năm cũ
Những câu nói yêu thương ngọt ngào bằng tiếng anh

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập của người nổi tiếng

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập của người nổi tiếng

“Học, học nữa, học mãi!” Một trong những câu nói yêu thích của tôi về việc học.

Mọi người muốn biết, hiểu, thành công thì phải học, học nhiều, học suốt đời.

Nếu bạn cảm thấy nhàm chán hay cảm thấy khó khăn trong quá trình học tập, hãy tham khảo những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập của người nổi tiếng dưới đây.

Chắc chắn những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập sẽ khuyến khích và truyền cảm hứng học tập nhiều hơn đó:

1. Education is acquired by the diligent, wealth is owned by the wise, rights are held by the brave, heaven is built by the honest.– Franklin

Học vấn là do người siêng năng có được, của cải do người khôn ngoan làm chủ, quyền do người dũng cảm nắm giữ, trời do người lương thiện xây dựng

2. Ignorance, more than idleness, is the mother of all vices. The destiny of future generations lies in wise education, which must be universal in order to be useful. – Ethel churchill, l.e. Landon.

Sự ngu dốt, hơn cả sự lười biếng, là mẹ đẻ của mọi tệ nạn. Vận mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở sự giáo dục khôn ngoan, phải được phổ cập để trở nên hữu ích

3. Learning is the seed of knowledge, knowledge is the seed of happiness. – Ngạn ngữ Gruzia

Học tập là hạt giống của tri thức, tri thức là hạt giống của hạnh phúc.

4. Education is the most powerful weapon one can use to change the world.– N. Mandela

Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi thế giới

5. Reading is not the same as thinking. School is not better than school of life. – Immanuel Kant

Đọc không giống như suy nghĩ. Trường học không tốt hơn trường đời.

6. It is necessary to choose rigorously what to study and what not to study. – Lev. Tolstoy

Cần phải lựa chọn một cách khắt khe những gì nên học và những gì không nên học.

7. Reading is not the same as thinking. School is not better than life school – Immanuel Kant

Đọc không giống như suy nghĩ. Trường học không tốt hơn trường đời

8. Learning is not boring, teaching people are not tired. – Khổng Tử.

“Học không biết chán, dạy người không biết mỏi.”

9. A person who never made a mistake never tried anything new. – Albert Einstein

Một người không bao giờ mắc sai lầm không bao giờ thử bất cứ điều gì mới

10. The way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney

Cách để bắt đầu là bỏ nói và bắt đầu làm

11. Success is most often achieved by those who don’t know that failure is inevitable. – Coco Chanel

Thành công thường đạt được bởi những người không biết rằng thất bại là không thể tránh khỏi.

12. Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences. – Jawaharlal Nehru

Thành công luôn đến với những người dám hành động và hiếm khi đến gần với những kẻ quá hèn nhát để lãnh hậu quả.

Bạn đang nỗ lực cố gắng và cần được động viên, hãy tìm đến:
Câu nói tiếng Anh về bản thân
Câu nói hay về hạnh phúc bằng tiếng Anh
Những câu nói tiếng anh ngắn hay nhất
Những câu nói hay về tình yêu đơn phương bằng tiếng anh
Câu nói tiếng anh hay về sự lạc quan

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập và ý chí phấn đấu

Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập và ý chí phấn đấu
Những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập và ý chí phấn đấu

Con đường học tập khó khăn, vất vả và mệt mỏi. Nếu bạn có ý chí, giữ tâm trí cẩn thận và vững vàng trên con đường của mình sẽ giúp ích cho bạn trên hành trình này.

Dưới đây là tổng hợp những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập và ý chí phấn đấu các bạn có thể tham khảo:

1. When You Think It’s Too late, The Truth Is, It’s Still Early.

Khi Bạn Nghĩ Đã Quá Muộn, Sự Thật Vẫn Còn Sớm.

2. A Winner Never Stops Trying.

Người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

Đây là lời của Tom Landry. Anh ấy tin rằng người chiến thắng sẽ không bao giờ ngừng thử thách. Điều này thúc đẩy nhiều người đến với con đường sự nghiệp và mục tiêu của họ.

3. Genius Is One Percent Inspiration And Ninety-nine Percent Perspiration.

Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm mồ hôi.

Không ai trong chúng ta là thiên tài bẩm sinh.

Do đó, bạn nên cố gắng tìm kiếm và điều tra vấn đề.

Khi đó bạn sẽ hiểu được những điều tuyệt vời, đạt được thành công và đạt được những mục tiêu của cuộc đời là kết quả của sự nỗ lực của bạn.

​4. If You Don’t Walk Today, You’ll Have To Run Tomorrow.

Nếu bạn không đi bộ hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày mai.

Câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập này có nghĩa là đi bộ chậm mỗi ngày miễn là hôm nay bạn tốt hơn ngày hôm qua.

Bạn không cần phải chạy nhanh, chạy chậm mà chắc, chỉ cần kiên nhẫn hàng ngày là được.

Và nếu hôm nay bạn không cố gắng thì ngày mai bạn sẽ phải chạy nhanh gấp đôi để bắt kịp.

5. Where There Is A Will, There Is A Way.

Nơi nào có ý chí nơi đó có dường đi.

6. An apology has three parts: “I’m sorry”, “It’s my fault”,and “How can I make things better”. The last part is most important.

Lời xin lỗi có ba phần: “Tôi xin lỗi”, “Đó là lỗi của tôi” và “Làm cách nào để tôi có thể làm mọi thứ tốt hơn”

7. If you do not it in front of me, then don’t do it behind my back.

Nếu bạn không làm điều đó trước mặt tôi, thì đừng làm điều đó sau lưng tôi.

8. Don’t tell me what you think about what I want to hear. Tell me the truth.

Đừng nói cho tôi biết bạn nghĩ gì về những gì tôi muốn nghe. Hãy nói cho tôi sự thật.

9. Sometimes, It’s better to smile than to explain why you’re sad.

Đôi khi, tốt hơn là bạn nên mỉm cười để giải thích lý do tại sao bạn buồn.

10. A wise man can learn from a foolish question, and then a fool can learn more from a wise answer.

Một người khôn ngoan có thể học hỏi từ một câu hỏi ngu ngốc, và sau đó một kẻ ngu ngốc có thể học nhiều hơn từ một câu trả lời khôn ngoan.

Trên đây là đây là danh sách những câu nói hay bằng tiếng anh về học tập giúp bạn có thêm động lực.

Kết luận

Kết quả của việc học là một cuộc sống tốt đẹp, một sự hiểu biết rộng và một cuộc sống và sự nghiệp thành công.

Đừng để việc học của bạn rơi vào tình trạng lười biếng.

Hãy comment một vài những câu nói hay bằng tiếng anh về học tập mà bạn yêu thích nhé!

Hãy khuyến khích bản thân học tập hàng ngày bằng những câu nói hay bằng tiếng Anh về học tập để có động lực và ý chí hơn trên con đường chinh phục kiến thức trong tương lai của bạn nhé.

Mời các bạn ghé đọc những bài viết câu nói tiếng anh, cấu trúc tiếng anh tại mục Tiếng Anh của tandaiduong.edu.vn nhé!

Leave a Comment