Cách sử dụng câu điều kiện mix (hỗn hợp) + bài tập

Khung tìm kiếm của bạn đang hiện lên câu hỏi Câu điều kiện mix (hỗn hợp) là gì? Nhấn Enter một cái bạn sẽ có được vô vàn thông tin và tài liệu có liên quan dành cho bạn.

Nhưng đâu là tài liệu bạn cần? Đâu là thông tin đáng tin cậy? Đâu là một trang web chính thống cung cấp những thông tin đúng đắn?

Giữa một nơi tràn ngập các thông tin, trang web thì thật khó để xác định đúng không nào? 

Thật là mệt mỏi hơn khi câu hỏi câu điều kiện hỗn hợp là gì? Dấu hiệu nhận biết câu điều kiện hỗn hợp là gì? Câu điều kiện hỗn hợp loại 1? Còn có chia loại nữa ư? Những câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu bạn và khiến bạn vò đầu, bứt tai. 

Để từng cọng tóc của bạn không lìa cành và bám trụ mạnh mẽ, tandaiduong.edu.vn xin được trả lời cho bạn ngay đây, câu điều kiện mix (hỗn hợp) là một dạng câu điều kiện đặc biệt và được sử dụng trong những tình huống nhất định với những hoàn cảnh khác nhau.

Cách sử dụng chúng như thế nào cùng các bài tập liên quan, mời bạn cùng đào sâu với tôi trong bài viết Câu điều kiện mix (hỗn hợp) là gì? Cách sử dụng và bài tập. 

Xem thêm:
Cách học phát âm Tiếng Anh
Cách đọc Tiếng Anh không cần phiên âm
Download bảng phiên âm tiếng Anh

Câu điều kiện mix (mixed conditional) là gì? 

Câu điều kiện mix (mixed conditional) là gì? 
Câu điều kiện mix (mixed conditional) là gì? 

Để bắt đầu bài viết, ta sẽ đi tìm hiểu xem vậy câu điều kiện mix (mixed conditional) là gì? Nếu ai để ý thì trên mở bài tôi cũng đã có đề cập tới câu trả lời cho câu hỏi câu điều kiện mix (mixed conditional). 

Bạn cùng nhắc lại với tôi một lần nữa và tranh thủ ghi vào tập vở của bạn câu trả lời của câu điều kiện mix (mixed conditional) là gì, để khỏi quên nhé. 

Câu điều kiện mix (mixed conditional) là một dạng câu điều kiện đặc biệt, là sự kết hợp giữa các câu điều kiện với nhau và được sử dụng trong những tình huống nhất định với những hoàn cảnh khác nhau.

Phân loại và cách sử dụng câu điều kiện mix (mixed conditional) 

Phân loại và cách sử dụng câu điều kiện mix (mixed conditional) 
Phân loại và cách sử dụng câu điều kiện mix (mixed conditional) 

Bạn đã trả lời được cho câu hỏi câu điều kiện mix là gì rồi đúng không nào? Nhưng câu điều kiện mix có mấy loại và cách sử dụng của từng loại câu điều kiện mix là như thế nào. 

Đừng vội khép vở nhanh quá, hãy cùng tôi đào sâu hơn về câu điều kiện mix về phân loại và cách sử dụng của chúng nhé. Câu điều kiện hỗn hợp có 2 loại: 

1. Câu điều kiện hỗn hợp loại 1

Điều kiện quá khứ, kết quả hiện tại

Cấu trúc            MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN MỆNH ĐỀ CHÍNH

                         If + S + had + V(p2) +O, S + would + V(nguyên thể) + O.

Ý nghĩa: Câu điều kiện hỗn hợp loại 1 diễn tả một giả thiết điều kiện trái ngược với quá khứ và có kết quả trái ngược với hiện tại.

Ví dụ:

If Jenny had won the lottery, she would be rich now. 

(Nếu như Jenny thắng vé số thì bây giờ cô ấy đã giàu có.)

If Peter had studied abroad, he would work in an multinational company now. 

(Nếu Peter đã đi du học, thì bây giờ anh ta đã làm trong một công ty đa quốc gia rồi.)

If I had been a well-known soccer player, I’d marry a famous people now. 

(Nếu tôi là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng, thì bây giờ tôi đã cưới người nổi tiếng rồi.)

2. Câu điều kiện hỗn hợp loại 2

Điều kiện hiện tại, kết quả quá khứ

Cấu trúc            MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN             MỆNH ĐỀ CHÍNH

                          If + S + V-ed (quá khứ đơn) +O, S + would/could/might + have + V(p2) + O.

Ý nghĩa

Dạng câu điều kiện hỗn hợp loại 2 dùng để diễn tả một sự việc không thể xảy ra được ở hiện tại và một kết quả tưởng tượng khác hoàn với những gì xảy ra trong quá khứ. Mệnh đề If là sự việc không xảy ra ở hiện tại và mệnh đề chính diễn đạt kết quả tưởng tượng có thể xảy ra trong quá khứ.

Ví dụ: 

If I were you, I would haven’t done that. 

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không làm như thế.)

If John didn’t like this job, he wouldn’t have taken that offer.

(Nếu John không thích công việc này, anh ấy sẽ nhận được lời đề nghị đó)

If I were him, I would have followed my dream. 

(Nếu tôi là anh ta, tôi đã theo đuổi ước mơ của mình rồi)

Bài tập câu điều kiện mix (mixed conditional) (có đáp án)

Xem thêm:
Mẹo làm bài phát âm tiếng anh
Cách học từ vựng tiếng Anh IELTS
Cách học từ vựng tiếng Anh
Số tiếng Anh từ 1-100
Bài tập câu điều kiện mix (mixed conditional) (có đáp án)
Bài tập câu điều kiện mix (mixed conditional) (có đáp án)

Vậy là đã xong phần lý thuyết trả lời cho Câu điều kiện mix (hỗn hợp) là gì?, bạn đã ghi chép phần lý thuyết vào vở của mình rồi chứ?

Giờ để giúp bạn vận dụng lý thuyết của mình và nhớ lâu hơn câu điều kiện mix (hỗn hợp), mời bạn tham khảo bài tập về câu điều kiện mix (hỗn hợp) đã được tôi tổng hợp dưới đây. 

Phần này gồm 4 bài và có đáp án bên dưới. Mong sẽ hỗ trợ bạn phần nào trong quá trình ôn luyện tiếng Anh của mình và nhớ đừng xem trước đáp án trước khi làm các câu điều kiện hỗn hợp bài tập này nhé.  

Bài 1: Fill in the blank with the right form (Điền vào chỗ trống với dạng đúng của từ) 

 1. Mary didn’t invite Jane to the party, but Mary ______(hesitate) if she was good at cooking.
 2. If they had bought a nice map, they ______(not be) lost now.
 3. If I knew where to go, I ______(not wait) for you.
 4. Peter ______(move) to Rome a long time ago if he ______(have) enough money.
 5. If she wasn’t afraid of flying, she ______(invite) you to Korea a long time ago.
 6. If he ______(have) money, he ______(go) to UK.
 7. If I were you, I ______(see) this movie.
 8. He’d be the happiest person if he ______(marry) Jenny when they were 25.
 9. He ______(study abroad) if he had won the scholarship.
 10. Jane would have helped him in Vietnamese if he ______(be) better.

Bài 2:  Make the correct sentences using a mixed conditional for a hypothetical present and a past action/situation (Hoàn thành câu đúng sử dụng câu điều kiện hỗn hợp cho hiện tại giả định và hành động/tình huống trong quá khứ) 

 1. If I ______(be) you, I ______(quit) that job.
 2. If Jane ______(work) from Monday to Sunday, she ______(go) to the gym on the weekend last year.
 3. If July ______(live) closer, we ______(meet) each other more often.
 4. The job ______(be finished) last month if they ______(know) what they were doing.
 5. That flower ______(not be wilted) if we ______(water) it often.
 6. I ______(not be) so doubtful if my best friend John always ______(give) his right information.
 7. If i ______(not trust them), i______(not ask) them to stay with me last summer.
 8. If Jane ______(know) the book was out of print, she ______(not try) to find it in all shops.
 9. If Peter ______(not be) a trustworthy journalist, he ______(not be promoted) to desk editor.
 10. If I ______(not finish) that task, I ______(not go) to the Hanna’s party last week.

Bài 3: Make the correct sentences using a mixed conditional for a hypothetical past and a present action/situation (Hoàn thành câu đúng sử dụng câu điều kiện hỗn hợp cho quá khứ giả định và hành động/tình huống hiện tại)

 1. If Peter ______(not sell) his car, he ______(give) her a lift.
 2. We ______(not be) in a mess now if they ______(do) their work properly.
 3. I ______(work) harder today if my boss ______(ask) my health.
 4. If they ______(travel) by train, they ______(not have) to pay so much now.
 5. That music show ______(be) turning now if July  ______(not turn) off the TV.
 6. If Jane ______(tell) me clearly about what she wanted, i ______(not be) making those mistakes now.
 7. If John ______(listen) to us, John ______(not be) lost now.
 8. If we ______(hang) that picture lower, people ______(see) it obviously.
 9. If they ______(book) the tickets earlier, they ______(not have) to wait now.
 10. If Peter ______(stay) in France a few years longer, he ______(speak) French fluently.

Bài 4: Rewrite these sentences with the same meaning (Viết lại câu với nghĩa tương tự) 

 1. Jenny revised her lesson so she get bonus scores today.
 2. Hanna didn’t learn Chinese in high school, so she doesn’t have a nice job.
 3. I am not rich. I didn’t buy a new apartment last week.
 4. Peter worked hard last night. That’s why he’s exhausted now.
 5. David is tired now because he came home late last night.
 6. I didn’t take the financial course at university. That’s why I don’t have so many job opportunities.
Xem thêm:
Các loại trái cây bằng tiếng Anh
Những bộ phim học tiếng Anh trên Netflix
Những bộ phim sitcom học tiếng Anh

Đáp án:

Bài 1: 

 1. wouldn’t have hesitated
 2. wouldn’t be
 3. wouldn’t have waited
 4. would have moved – had
 5. would have invited
 6. had – would have gone
 7. would have seen
 8. married
 9. would study abroad
 10. was

Bài 2:  

 1. were – would have quitted
 2. worked – would have gone
 3. lived – would have met
 4. would have been finished – knew
 5. wouldn’t have been wilted – watered
 6. wouldn’t have been – gave
 7. didn’t trust – wouldn’t have asked
 8. knew – wouldn’t have tried
 9. weren’t – wouldn’t have been promoted
 10. didn’t finish – wouldn’t have gone

Bài 3: 

 1. hadn’t sold – would give
 2. wouldn’t be – had done
 3. would work – had asked
 4. had traveled – wouldn’t have
 5. would be – hadn’t turned
 6. had told – wouldn’t be
 7. had listened – wouldn’t be
 8. had hung – would see
 9. had booked – wouldn’t have
 10. had stayed – would speak

Bài 4: 

 1. If Jenny hadn’t revised my lesson, she wouldn’t have got bonus scores today.
 2. If Hanna had learned Chinese in high school, she would have had a nice job.
 3.  If I were rich, I would have bought a new apartment last week.
 4. If Petet hadn’t worked hard last night, he wouldn’t be exhausted now.
 5. If David hadn’t come home late last night, he wouldn’t be tired now.
 6. If I had taken the financial course at university, I would have so many job opportunities.

Ngoài ra, để bạn nhuần nhuyễn thêm trong việc sử dụng câu điều kiện mix (hỗn hợp), mời bạn tham khảo 100 bài tập câu điều kiện trắc nghiệm từ dễ đến khó có đáp án.

Kết luận

Câu hỏi Câu điều kiện mix (hỗn hợp) là gì? đã có câu trả lời rồi. Bạn nắm được chưa nào? 

Nhắc lại một lần nữa nhé, là một dạng câu điều kiện đặc biệt, là sự kết hợp giữa các câu điều kiện với nhau và được sử dụng trong những tình huống nhất định với những hoàn cảnh khác nhau.

Đừng chỉ nhìn nó không mà quên ghi vào tập vở hay lưu trữ lại vào trong máy tính của bạn là đến ngày mai bạn lại phải mất công đi tìm lại câu trả lời đấy. 

Hy vọng nhờ có câu hỏi Câu điều kiện mix (hỗn hợp) là gì? này sẽ giúp bạn ôn tập lại ngữ pháp và củng cố thêm nền tảng tiếng Anh của mình thêm vững chắc. 

Bạn thấy bài viết Câu điều kiện mix (hỗn hợp) là gì? Cách sử dụng và bài tập này của tôi hữu ích chứ? 

Hãy comment bên dưới cho tôi biết về những ý kiến, nhận xét cùng những bổ sung của bạn nếu bài viết còn nhiều thiếu sót nhé. 

Và tất nhiên, nếu có những câu hỏi nào bạn còn thắc mắc đừng ngại chia sẻ với tôi và mọi người nhé. Tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và giải đáp thắc mắc cùng bạn. 

Tandaiduong.edu.vn hi vọng qua bài viết các bạn sẽ cải thiện được Tiếng Anh của mình. Chúc các bạn thành công!

Leave a Comment