Cap tiếng Anh ngắn, hay, ý nghĩa nhất

Cap tiếng Anh ngắn, hay là một trong những chủ đề được tìm kiếm rất nhiều. Trong bài viết bên dưới, Tân Đại Dương sẽ chia sẻ đến các bạn những stt tiếng Anh ngắn gọn hay nhất. Hãy cùng tham khảo nhé!

Những dòng cap tiếng Anh ngắn hay, cap tiếng Anh ngầu

Phía bên dưới là những dòng trạng thái tiếng Anh dễ thương, ngầu cực chất mà Tân Đại Dương tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn được một câu hay nhất để đăng lên mạng xã hội.

 • Always remember to smile because you never know who is falling in love with your smile.

Dịch nghĩa: Luôn luôn nhớ mỉm cười vì bạn không bao giờ biết ai đó đang bị cảm nắng với nụ cười ấy.

 • Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.

Dịch nghĩa: Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

Những dòng cap tiếng Anh ngắn hay, cap tiếng Anh ngầu
Những dòng cap tiếng Anh ngắn hay, cap tiếng Anh ngầu
 • Love me or hate me I’m still gonna shine.

Dịch nghĩa: Dù yêu hay ghét tôi, tôi vẫn sẽ tỏa sáng mà thôi.

 • My heart is, and always will be, yours.

Dịch nghĩa: Trái tim tôi đang, và sẽ luôn thuộc về bạn.

 • I was looking for someone that can improve my life, but then I met you and found my life in you which were already perfect.

Dịch nghĩa: Tôi đang tìm kiếm ai đó có thể cải thiện cuộc sống của mình, nhưng sau đó tôi gặp bạn và tìm thấy cuộc sống của tôi trong bạn đã quá hoàn hảo rồi.

 • It’s really hard to wait for the right person in your life especially when the wrong ones are so cute!

Dịch nghĩa: Thật khó để chờ đợi người “đích thực” trong cuộc đời bạn nhất là khi một số “người” khác quá đỗi đáng yêu!

 • I can’t really find the words to explain the way I feel when I hear your voice or when I see your face… all I can say is that I like the feeling.

Dịch nghĩa: Tôi không thể tìm được từ ngữ diễn tả cái cách tôi cảm nhận khi nghe giọng nói hay khi nhìn thấy gương mặt bạn… Tôi chỉ có thể nói rằng tôi thích cái cảm giác đó!

 • You can not control every situation occurs. But you can completely control your thoughts and your attitude.

Dịch nghĩa: Bạn không thể kiểm soát được mọi tình huống xảy ra. Nhưng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được suy nghĩ và thái độ của mình.

 • Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

 • There is a destiny that makes us brothers : None goes his way , everything that we send into the livesof others comes back into our lives.

Dịch nghĩa: Có một định mệnh biến chúng ta thành anh em: Không ai đi đường một mình, tất cả những gì ta gửi vào cuộc đời của người khác sẽ quay trở về cuộc đời của ta.

Cap tiếng Anh ngắn về cuộc sống hay, ý nghĩa

 • You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. – William W. Purkey

Dịch nghĩa: Bạn hãy nhảy như thể không có ai nhìn bạn, hãy yêu như thể bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương, hãy hát như không ai nghe thấy, và hãy sống như thể thiên đường đang ở trên trái đất.

Cap tiếng Anh ngắn về cuộc sống hay, ý nghĩa
Cap tiếng Anh ngắn về cuộc sống hay, ý nghĩa
 • To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all. – Oscar Wilde

Dịch nghĩa: Sống là điều hiếm có nhất nhất trên thế giới này, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả.

 • There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle. – Albert Einstein

Dịch nghĩa: Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không gì là phép màu cả. Cách còn lại là sống như thể tất cả mọi thứ đều là phép màu.

 • Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You. – Dr. Seuss, Happy Birthday to You!

Dịch nghĩa: Hôm nay bạn là chính bạn, đó là một điều đúng hơn cả đúng. Không ai có thể biến thành bạn giỏi hơn bản thân bạn cả.

 • Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody. – Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower

Dịch nghĩa: Mọi thứ thay đổi. Và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại cho bất kỳ ai.

 • Life’s too mysterious to take too serious. – Mary Engelbreit

Dịch nghĩa: Cuộc sống này quá bí ẩn để coi nó quá nghiêm trọng.

 • Nothing in life is to be feared; it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. – Marie Curie

Dịch nghĩa: Không có gì trên cuộc đời này là đáng sợ; chỉ cần nó được hiểu. Đây chính là thời điểm để hiểu nhiều hơn vì thế mà chúng ta có thể lo sợ ít hơn.

 • Not how long, but how well you have lived is the main thing. – Seneca

Dịch nghĩa: Không phải sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.

 • Life is like playing a violin in public and learning the instrument as one goes on – Samuel Butler

Dịch nghĩa: Cuộc sống giống như chơi đàn violin giữa chốn công cộng và học về nhạc cụ đó khi bản nhạc cứ tiếp tục.

 • Life is too important to be taken seriously. – Oscar Wilde

Dịch nghĩa: Cuộc sống quá quan trọng để nghiêm túc quá với nó.

Cap tiếng Anh hay về tình bạn, status tiếng Anh hài hước

Phía bên dưới là những status ngắn về tình bạn bằng tiếng Anh hay nhất mà các bạn có thể tham khảo.

Cap tiếng Anh hay về tình bạn, status tiếng Anh hài hước
Cap tiếng Anh hay về tình bạn, status tiếng Anh hài hước
 • It’s really amazing when two stranges become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Dịch nghĩa: Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.

 • Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

Dịch nghĩa: Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

 • If all my friends jumped off a bridge, I wouldn’t follow, I’d be the one at the bottom to catch them when they fall.

Dịch nghĩa: Nếu tất cả bạn bè tôi nhảy khỏi cây cầu, tôi sẽ không theo đâu, tôi sẽ là người ở bên dưới để đón họ khi họ rơi xuống.

 • A friend is a hand that is always holding yours, no matter how close or far apart you may be. A friend is someone who is always there and will always, always care. A friend is a feeling of forever in the heart.

Dịch nghĩa: Bạn là người luôn nắm tay ta, cho dù ta ở cách xa đến thế nào. Bạn là người luôn ở đó, và luôn luôn, sẽ luôn luôn quan tâm. Bạn chính là cảm giác vĩnh hằng ở trong tim.

 • A friendship can weather most things and thrive in thin soil; but it needs a little mulch of letters and phone calls and small, silly presents every so often – just to save it from drying out completely.- Pam Brown

Dịch nghĩa: Tình bạn có thể vượt qua hầu hết mọi thứ và phát triển trên mảnh đất cằn cỗi; nhưng nó cần thỉnh thoảng bồi phủ một chút với thư từ và các cuộc điện thoại và những món quà nhỏ bé ngớ ngẩn để nó không chết khô.

 • Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Dịch nghĩa: Bạn bè thể hiện tình cảm của họ trong lúc khó khăn và không.

 • Friendship… is not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.

Dịch nghĩa: Tình bạn … không phải là cái gì đó bạn học được ở trường học. Thế nhưng nếu bạn không biết được ý nghĩa của nó thì thực sự bạn không học được gì cả.

 • There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Dịch nghĩa: Không có gì trên trái đất đủ để lớn hơn tình bạn thật sự.

 • Two persons cannot long be friends if they cannot forgive each other’s little failings.

Dịch nghĩa: Hai người không thể trở thành bạn lâu dài nếu như họ không thể tha thứ cho những thiếu sót nhỏ của nhau.

 • Much of the vitality in a friendship lies in the honouring of differences, not simply in the enjoyment of similarities.

Dịch nghĩa: Phần lớn sức sống của tình bạn nằm trong việc tôn trọng sự khác biệt, không chỉ đơn giản là thưởng thức sự tương đồng.

Cap tiếng Anh buồn ngắn

Những dòng stt tiếng Anh buồn, cap hay bằng tiếng Anh có dịch dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được một câu hay nhất.

Cap tiếng Anh buồn ngắn
Cap tiếng Anh buồn ngắn
 • How can you love another if you do not love yourself?

Dịch nghĩa: Làm sao bạn có thể yêu ai nếu không yêu chính mình?

 • Nobody is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.

Dịch nghĩa: Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn vì người xứng đáng sẽ không làm bạn phải khóc.

 • The busy have no time for tears.

Dịch nghĩa: Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

 • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Dịch nghĩa: Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

 • If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.

Dịch nghĩa: Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.

 • Tear are the silent language of grief.

Dịch nghĩa: Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

 • Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

Dịch nghĩa: Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

 • Don’t try so hard, the best things come when you least expect them to.

Dịch nghĩa: Đừng vội vã đi qua cuộc đời vì những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn đúng vào lúc mà bạn ít ngờ tới nhất.

 • The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?

Dịch nghĩa: Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?

 • Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.

Dịch nghĩa: Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.

 • All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.

Dịch nghĩa: Mọi thứ tốt đẹp đều phải kết thúc, nhưng những điều đen tối cứ tiếp tục mãi mãi.

All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.
All good things must come to an end, but all bad things can continue forever.
 • Sorrow is knowledge, those that know the most must mourn the deepest, the tree of knowledge is not the tree of life.

Dịch nghĩa: Đau khổ là tri thức, người biết nhiều nhất bi thương nhiều nhất, cây tri thức không phải cây đời.

Cap tiếng Anh ngắn dễ thương, thả thính triệu like

Sử dụng những caption tiếng Anh để thả thính không còn quá xa lạ đối với chúng ta. Bên dưới là một số caption mà các bạn có thể tham khảo cho bài post của mình.

 • You must be star because you look beautiful from a distance

Dịch nghĩa: Gọi Em là ngôi sao bởi vì nhìn em từ xa đã thấy đẹp

 • Your lips look lonely. Would they like to meet mine?

Dịch nghĩa: Đôi môi của bạn cô đơn quá liệu chúng có muốn gặp đôi môi của tớ không?

 • I don’t wanna blink, cause I’m afraid to miss even a second of your cuteness

Dịch nghĩa: Tớ không muốn nháy mắt vì sợ lỡ một giây cute của cậu

 • I’m just a breeze. But my love for you is far stronger than a big storm !

Dịch Nghĩa: Tớ chỉ là làn gió nhẹ. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu còn hơn cả bão tố ngoài kia !

 • I don’t know what my future holds, but I’m hoping you are in it.

Dịch Nghĩa: Tôi không rõ tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng tôi hy vọng bạn sẽ là một phần trong đó.

 • The only thing your eyes haven’t told me is your name

Dịch nghĩa: điều duy nhất mà đôi mắt của bạn chưa nói cho mình biết đó là tên của bạn

 • I’d die to get just one smile from you

Dịch nghĩa: Mình sẽ chết để nhận được dù chỉ một nụ cười của bạn.

 • You are the best part of my da

Dịch nghĩa: Anh là phần tuyệt vời nhất trong ngày của em

Cap tiếng Anh ngắn dễ thương, thả thính triệu like
Cap tiếng Anh ngắn dễ thương, thả thính triệu like
 • One day without you seems like a century to me

Dịch nghĩa: Xa em một ngày mà tựa như cả thế kỷ vậy

 • If kisses were snowflakes, I’d send you a blizzard

Dịch nghĩa: Nếu những nụ hôn là bông tuyết, tớ sẽ gửi cho cậu một cơn bão tuyết

Tất tần tật các dòng cap tiếng Anh ngắn, ý nghĩa bên trên sẽ giúp cho bạn học thêm kiến thức về tiếng Anh.

Mỗi câu đều có ý nghĩa khác nhau, bạn cũng có thể tham khảo thêm các stt tiếng anh ngắn hay khác nhé. Tân Đại Dương chúc bạn học tốt.

Leave a Comment