Cách dùng Since và For chi tiết nhất


Since và For là hai từ được sử dụng vô cùng phổ biến trong tiếng anh. Thế nên, việc hiểu rõ cách sử dụng của since và for là rất cần thiết. Cùng tandaiduong.edu.vn tìm hiểu về cách dùng since và for nhé!

1. Since là gì? For là gì? Cách dùng Since và For

Về căn bản, Since và For là hai giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh, bên cạnh đó ý nghĩa và cách dùng của 2 giới từ này hoàn toàn khác biệt, vậy nên cách dùng Since và For cũng có sự khác nhau. Cụ thể:

Cách dùng Since và for
Cách dùng Since và for

Since được hiểu là “kể từ … (cho tới nay)”, thường đi chung với một mốc thời gian xác định hoặc thời điểm một sự việc nào đấy diễn ra trong quá khứ.

Ví dụ về phương pháp sử dụng của since:

 • since 2020 (kể từ 2020)
 • since June (kể từ tháng 6)
 • since I was a child (từ lúc tôi còn là một đứa trẻ)
 • since she left (từ lúc cô ấy rời đi)

Còn đối với For tức là “khoảng, từ”, thường đi kèm với một khoảng thời gian diễn ra 1 sự việc nào đó. Hiểu 1 cách đơn giản, khoảng thời gian chính là khoảng cách giữa hai mốc thời gian.

Ví dụ về cách sử dụng của for:

 • for 2 days (khoảng hai ngày)
 • for a month (trong một tháng)
 • for years (trong nhiều năm)

Việc phân biệt “khoảng thời gian” và “mốc thời gian” là một trong những điểm mấu chốt để phân biệt được cách dùng của since và for.

2. Phương pháp sử dụng Since

Cách dùng Since và For
Cách dùng Since và For

Since + thời điểm trong quá khứ

Sau since có thể là 1 thời điểm cụ thể trong quá khứ mà sự việc ấy bắt đầu diễn ra:

Eg: I’ve worked here since 2018.

(Tôi bắt đầu làm việc tại đây từ năm 2018)

Since + thì quá khứ đơn

Ở trường hợp này, since đi kèm với một mệnh đề (clause) ở thì quá khứ đơn. cách thức sử dụng này rất phổ biến khi kết hợp cùng với thì.

Eg: I have traveled abroad since I was 10.

(Tôi đã bắt đầu đi du lịch nước ngoài từ khi tôi lên 10)

Since there

Since there được hiểu là “kể từ đó”.

Eg: Since there, we have never worked together again.

(từ khi đấy, chúng tôi không bao giờ làm việc với nhau nữa)

Since được dùng trong câu ở các thì hoàn thành

Điều này sở hữu tức thị những mệnh đề chính trong câu (không chứa since) được chia ở các thì hoàn thành.

 • Thì hiện tại hoàn thành

Eg: I haven’t slept since last night.

(Tôi đã không ngủ từ tối qua)

 • Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Eg: I have been playing this game since 8 o’clock.

(Tôi đã chơi trò chơi này từ lúc 8 giờ)

 • Thì quá khứ hoàn thành

Eg: I was sorry when the shop moved. I had worked there since I graduated.

(Tôi rất tiếc nuối khi mà cửa hàng đóng cửa. Tôi đã làm việc ở đấy từ khi tôi vừa tốt nghiệp)

 • Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Eg: I had been watching that drama every night since it started.

(Tôi đã xem bộ phim đó mỗi tối kể từ khi nó bắt đầu công chiếu)

3. Cách sử dụng For

Trên thực tiễn for sử dụng được với tất cả các thì. Sự khác biệt của khoảng thời gian được nói đến giữa các thì là: đối với thì hoàn thành hoặc quá khứ đơn, khoảng thời gian khởi đầu trong quá khứ và có thể kéo dài tới hiện tại hoặc không; còn ở những thì còn lại, khoảng thời giannày xảy ra ở thời điểm ấy.

They have been fighting against villains together for years (for over 10 years)

Cấu trúc: For + khoảng thời gian.

Cách dùng Since và For
Cách dùng Since và For

For sử dụng trong câu ở thì hiện tại

Eg: I work for 8 hours a day.

(Tôi làm việc 8 tiếng đồ hồ một ngày)

For sử dụng trong câu ở thì hiện tại tiếp diễn

Eg: She is finding a new job for a day.

(Cô ấy tìm việc làm mới hết cả ngày)

For sử dụng trong câu ở thì hiện tại hoàn thành

Eg: They have just arrived for half a day.

(Họ vừa mới tới được nửa ngày)

For sử dụng trong câu ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Eg: I have been learning new vocabulary for 5 days.

(Tôi đã học từ vựng mới được 5 ngày)

For sử dụng trong câu ở thì quá khứ

Eg: She was a singer for 3 years.

(Cô ấy đã làm ca sĩ được 3 năm)

For sử dụng trong câu ở thì tương lai

Eg: I will attend the conference in Paris for 4 days.

(Tôi sẽ tham dự hội nghị tại Paris trong 4 ngày)

Lưu ý:

– Có thể lược bỏ chữ for ngoại trừ trường hợp câu phủ định:

They’ve been together (for) 10 years. (Có thể dùng hoặc không sử dụng for)

They haven’t talked for ages. (Phải sử dụng for)

– Không được sử dụng for all… (all day/all my life):

She has lived there all her life.

– Trong câu phủ định, chúng ta có thể sử dụng in thay cho for:

They haven’t traveled together in ten years. (=for ten years)

4. Tổng kết

Cách sử dụng SinceCách sử dụng For
– Nghĩa: Kể từ khi
– Cách dùng: Theo sau bởi mốc thời gian hoặc mệnh đề quá khứ đơn, thường sử dụng trong các thì hoàn thành
– Nghĩa: Khoảng, từ
– Phương pháp dùng: Theo sau bởi một khoảng thời gian, có thể dùng cho tất cả những thì
– Nghĩa: Bởi vì
– Cách thức dùng: Theo sau bởi 1 mệnh đề chỉ nguyên nhân, tương tự như Because
– Nghĩa: Cho, có mục đích, vì, đối với, thay thế cho,…
– Cách dùng: Theo sau bởi một danh từ hoặc V-ing

5. Bài tập vận dụng

Bài tập: Điền Since hoặc For vào chỗ trống

1. He has worked for that factory _______ four years.

2. I have known about her secret _______ a long time.

3. My school has changed a lot________ last year.

4. Their children have been learning Chinese _________ 5 yeas ago.

Đáp án:

 1. four years là khoảng thời gian —> Chọn for
 2. a long time là khoảng thời gian —> Chọn for
 3. last year là mốc thời gian —> Chọn since
 4. 5 yeas ago là mốc thời gian —> Chọn since

Sau khi được qua hết bài viết này thì chắc hẳn các bạn cũng đã rút ra được những kiến thức riêng cho bản thân mình để sử dụng Since và For rồi đúng không nè.

Hoặc bạn có thể tham khảo thêm các bài viết về cách nhớ được lâu kiến thức để có thể cải thiện trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Leave a Comment